loading...
Rok liturgiczny: B/I
Wspomnienie Św. Jana Kantego, prezbitera
20 października 2021

O parafii

06 sierpnia 2020r. Odsłon: 133
 • ks. Tadeusz Kłapkowski TChr - proboszcz
 • ks. Roman Melnyk TChr - duszpasterstwo młodzieży
 • ks. Tadeusz Baniowski TChr - rezydent
 • br. Dariusz Seewald TChr - zakrystian

 

Historia parafii

Pierwszy kościół zbudowano w Chociwlu w 1124 r. Budowę obecnego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej rozpoczęto w roku 1408, a ukończono w 1460.

Ostatni proboszcz rzymskokatolicki przed reformacją Paulus Kitzmann objął obowiązki w roku 1489. W roku 1530 siły zbrojne reformacji z Dobrej i Stargardu wypędzają ostatniego proboszcza, który uchodzi do Marianowa. W roku 1945 kościół obejmują ponownie katolicy. Od tego czasu duszapsterstwo prowadzą księża Chrystusowcy.

Kościół poświęcił ks. Wiktor Szczęsny TChr 17.08.1945 r. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Tadeusz Kłapkowski TChr

 

Historia duszpasterstwa w Chociwlu

Należy przypuszczać na podstawie opracowań H. Lemcke , że pierwszy kościół wybudowano około 1124 roku, wyznania rzymsko – katolickiego. Pierwsze wzmianki o proboszczu pojawiają się po przyznaniu Chociwlowi praw miejskich w 1338 roku. Proboszczem był wówczas ks. Johann. Ostatnim proboszczem rzymsko – katolickim był Paulus Kitzman. Obowiązki objął w 1489 roku, a w 1530 roku reformacja wypędziła go do Marianowa. Następuje długi okres panowania wyznania protestanckiego. Władzę duchowną w kościele chociwelskim pełnią duchowni ewangeliccy. Początkowo dojeżdżają z Dobrej. Pierwszym pastorem w Chociwlu był Wilhelm Heder z Westwalii, który zmarł na ospę w 1565 roku i po nim było jeszcze 20 duchownych. Ostatniego pastora powołano 19.08.1898 i był nim Johann Karol Gottlob.

 

60 lat posługi chrystusowców w Chociwlu

Zgromadzenie Zakonne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej założył Kardynał A. Hlond by niosło posługę duszpasterską dla zagubionych Polaków na obczyźnie. Tak też było w Chociwlu w sierpniu 1945r. Po zakończeniu działań wojennych pojawiają się duchowni Polacy wyznania rzymsko – katolickiego tego zgromadzenia zakonnego i to Oni jako pierwsi integrują przybyłych tu Polaków z różnych stron rozbitej w czasie działań wojennych Polski. Pierwsi osadnicy, mając wsparcie duchowe w duszpasterzach, z wielką energią i zapałem przystępują do odbudowy zniszczonego miasta oraz organizują życie społeczne. Oto krótka historia naszych pasterzy.

 1. Ksiądz Wiktor Szczęsny 1945 – 1946. Poświęcił kościół już w sierpniu 1945 roku pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. Pokrył dach kościoła dachówką. Zaopatrzył kościół w szaty liturgiczne. Obsługiwał kościoły w Marianowie, Ińsku, Dobrej Nowogardzkiej i Dobrzanach. Poświęcił szkoły i rozpoczął naukę religii w szkołach. Usunął z kościoła obrazy niemieckich książąt oraz boczny chór i część ławek. Otrzymał mały domek obok kościoła na plebanię, bo początkowo korzystał z gościnności wiernych. Poświęcił 3 dzwony na wieży kościelnej.

 2. .Ksiądz Stanisław Zygiel 1946 – 1948. Zakłada koło ministrantów. Remontuje kościoły filialne i kościół w Chociwlu.
   
 3. . Ksiądz Jan Szyperski 1949 –1950. Zmienia wezwanie kościoła na Matki Boskiej Bolesnej. Organizuje pierwsze misje parafialne i pierwsze bierzmowania.
   
 4. Ksiądz Franciszek Ćwięka 1951 – 1957. Zakupuje nowe konfesjonały. Wyposaża kościoły filialne. Sprowadza pancerne i ogniotrwałe tabernakulum. Nauka religii wraca do szkół.
   
 5. Ksiądz Stefan Kaczmarek 1957 – 1958. Rozpoczyna budowę nowej plebani i zostawia w stanie surowym.

 6. Ksiądz Alojzy Dudek 1958 – 1960. Organizuje nauczanie religii w szkołach po politycznej odwilży.

 7. Ksiądz Władysław Hoffman 1960 – 1969. Ustawia nowy krzyż na cmentarzu. Kontynuuje budowę plebani i wprowadza do niej księży. Najbardziej represjonowany za swą działalność przez ówczesne władze państwowe. Naprawia dach na kościele. W dniu 10.05.1962 roku organizuje nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. Tynkuje i maluje kościół wewnątrz.

 8. Ksiądz Jan Boyda 1969 – 1974. Kontynuuje remont kościoła (naprawa pilastrów, zmiana dachu nad nawą boczną). Zmienia posadzkę w kościele z ceglanej na lastryko. Na wieży kościelnej zakłada blachę miedzianą. Przekłada dachówkę na plebani.
   
 9. Ksiądz Aleksander Melbruda 1974 –1977. Remont i rekonstrukcja plebani, pokrycie dachu blachą cynkową oraz malowanie. Założenie trzech okien witrażowych w prezbiterium kościoła.
   
 10. Ksiądz Zdzisław Hackiewicz 1977 – 1982. Zakłada następne trzy witraże w prezbiterium. Rozpoczyna remont dachu kościoła.
   
 11. Ksiądz Józef Dudziak 1982 – 1986. Kontynuuje wymianę dachówek dachu na kościele. W czerwcu 1984 rok przeprowadza wielki remont kościoła – regotyzacja, zbijanie tynków, odsłanianie cegły i ożebrowania sufitów, fugowanie. Odkrycie fresku w prezbiterium i jego konserwacja. Przeniesienie zakrystii do nawy bocznej południowej. Założenie 5 nowych witraży w nawie głównej. Remont organów. Założenie nowych żyrandoli. Nowe nagłośnienie. Doprowadzenie wody do plebani i kościoła. Odwodnienie kościoła. Maj 1986 rok wymiana zmurszałej cegły w murach kościoła.
   
 12. Ksiądz Stanisław Malczewski 1986 – 1996. Utworzenie dwóch nowych parafii w Kani i Długim. Budowa w stylu staropolskim 3 kapliczek i ustawienie krzyża na głównych drogach dojazdowych do Chociwla jako pamiątki ponownego nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Chociwlu, w dniu 2.05.1987 roku. 13.04.1991 postawienie nowego krzyża na cmentarzu oraz poświęcenie pomnika granitowego na pamiątkę spoczywających tu obywateli niemieckich.
   
 13. Ksiądz Tadeusz Jóźwiak 1996 - 2003. Remont organów. Założenie nowego nagłośnienia w kościele. 21 sierpnia 1999 roku (sobota) przez Chociwel przechodzi straszny huragan z trąbą powietrzną, która niszczy wiele drzew oraz zrywa dach z plebani (nie było ofiar) i garażu. Rozpoczyna się odbudowa zniszczonej plebani. Dzięki ofiarności parafian i dużej aktywności księży Towarzystwa Chrystusowego plebania została odnowiona i zmodernizowana, a nad prawidłowym przebiegiem prac czuwał ks. proboszcz.
   
 14. Krzysztof Musiałek 01.07.2003 obejmuje swoją pierwszą parafię. Bardzo energiczny proboszcz. Przystąpił do ocieplania nie tylko dusz ale i kościoła. Wyłożył tapicerką ławki. Uruchomił centralne ogrzewanie na tani opał drewniany. Z jego inicjatywy uruchomiono na nowo zegary na wieży. Odrestaurowano wieżę kościoła i sygnaturkę. Naprawiono cała więźbę dachową i pokryto dach nową dachówką. Zmieniono pokrycie dachowe we wszystkich kościołach filialnych oprócz kaplicy w Oświnie, tutaj dach jest w bardzo dobrym stanie. Naprawiono wszystkie pękające ściany wieży i kościoła metodą Bruta Savera. Jest proboszczem pielgrzymem. Organizuje pielgrzymki do sanktuariów nie tylko polskich. Ostatnio zorganizował pielgrzymkę do sanktuariów Francji. Przyznać trzeba, za uczestnikami tych pielgrzymek, że potrafi to zrobić ze smakiem.

  Posługę duszpasterską w tym okresie świadczyli również wikariusze i bracia zakonni z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Było ich około100. Wykaz nazwisk zawiera kronika kościelna. W pierwszej części owej kroniki znajduje się ciekawa mapa, określająca terytorium parafii Chociwel w początkowym okresie działania Chrystusowców, wykonana własnoręcznie przez ks. Jana Szyperskiego.


Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 18:00
Środa: 19:00 do 20:00
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:30

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie