loading...
Rok liturgiczny: B/II
XV Tydzień zwykły
14 lipca 2024

Sakramenty

30 października 2021r. Odsłon: 1832

Sakrament jest to znak widzialny, od Jezusa Chrystusa ustanowiony, przez który otrzymujemy łaskę niewidzialną i wewnętrzne uświęcenie. Do istoty każdego sakramentu potrzeba trzech rzeczy: znaku widzialnego, niewidzialnej łaski, ustanowienia od Jezusa Chrystusa.  Przez św. sakramenty otrzymujemy: łaskę pszy sakrament ołtarza; 4) pokutę; 5) ostatnie namaszczenie; 6) kapłaństwo; 7) małżeństwo.oświęcającą, albo jej pomnożenie; każdy sakrament w szczególności udziela nam nadto osobnych łask, dla których właśnie został ustanowiony. Powinniśmy je przyjmować godnie, to znaczy z należytym przygotowaniem. Kto przyjmuje jakikolwiek sakrament św. niegodnie, popełnia bardzo ciężki grzech świętokradztwa.

Jezus Chrystus ustanowił siedem sakramentów, a mianowicie: 1) chrzest; 2) bierzmowanie; 3) najświętszy sakrament ołtarza; 4) pokutę; 5) ostatnie namaszczenie; 6) kapłaństwo; 7) małżeństwo.


 • Pierwsza Komunia

  Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była - i nadal pozostaje - tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc (...) Dawcę życia wiecznego. 

   

  30 października 2021r. 1388
 • Małżeństwo

  Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do Kancelarii Parafialnejcelem załatwienia formalności  związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. 

  Jeśli mieszkają za granicą to załatwianie formalnych spraw związanych ze ślubem w Polsce powinni rozpocząć co najmniej 5-6 miesięcy przed datą ślubu.

  30 października 2021r. 1349
 • Namaszczenie chorych

  Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą – sakrament namaszczenia chorych. Jest on jednym z
  sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego. Jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje przez namaszczenie olejem św. i modlitwę kapłana szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. Sakrament ten ma również moc gładzenia grzechów.

  30 października 2021r. 547
 • Pokuta i Pojednanie

  Sakrament pojednania jest spotkaniem z miłosiernym Zbawicielem. Przystępując do tego sakramentu powinniśmy dobrze o tym pamiętać. Często bowiem, przygotowując się do spowiedzi, myślimy przede wszystkim o spowiedniku: jak się zachowa, co nam powie, czy nie będzie krzyczał, zadawał pytań, albo też zastanawiamy się, jak przedstawić mu swoje grzechy, aby „dobrze wypaść”. Tymczasem w sakramencie pojednania spotykamy się przede wszystkim z dobrym i kochającym Chrystusem. Przez kapłana mówi On do nas słowa podobne do tych, które skierował do kobiety
  pochwyconej na cudzołóstwie. Podczas gdy faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli ją zabić, Jezus powiedział do niej: „Nikt cię nie potępił? I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (por. J 8,11).

  30 października 2021r. 532
 • Eucharystia

    Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54)

  30 października 2021r. 1382
 • Chrzest

  CHRZEST oznacza „zanurzać” w wodzie. (Katechizm Kościoła Katolickiego).
  Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,5) i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem światłości” (Ef 5,8)
  Imię otrzymane na chrzcie jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

  W naszym parafialnym kościele sakrament chrztu jest udzielany w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.15 Ze względu na istotowe zjednoczenie sakramentu chrztu z sakramentem Eucharystii nie udzielamy chrztu poza Mszą świętą.  W uzasadnionych wypadkach jest możliwy chrzest w inne dni.

  30 października 2021r. 1423
 • Bierzmowanie

  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

  30 października 2021r. 1549 1


 • Rzymskokatolicka parafia p.w.

  MB Bolesnej

  ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
  tel: 091 5622 069
  dekanat: Insko
  Towarzystwo Chrystusowe

  KANCELARIA PARAFIALNA

  Poniedziałek: 17:00 do 17:45
  Środa: 18:45 do 19:30
  Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
  Sobota: 10:00 do 11:00

  Konto bankowe:

  Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
  81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

  Konto funduszu remontowego:

  Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
  05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
  Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie