loading...
Rok liturgiczny: C/II
Wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
20 sierpnia 2022

Rekolekcje domowe - dzień 34

21 kwietnia 2020r. Odsłon: 503
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.
W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Oto słowo Boże

ROZWAŻANIE - "OD SŁOWA DO ŻYCIA"

Jezus w rozmowie z Nikodemem podejmuje temat „narodzin z wysoka". Są to narodziny z Ducha Świętego. Z narodzinami z wysoka" wiąże się wywyższenie Syna Człowieczego na drzewie krzyża. Jezus nawiązuje do epizodu opisanego w Księdze Liczb, który wydarzył się w czasie wędrówki Ludu Bożego przez pustynię. W scenie tej zostaje mocno zaakcentowany motyw śmierci i życia. Śmierć jawi się jako konsekwencja ukąszenia jadowitych węży, natomiast życie uwarunkowane jest przez spojrzenie na miedzianego węża umieszczonego na palu. Ewangelia św. Jana mówi o chwalebnym wywyższeniu Jezusa na krzyżu. Janowy termin "wywyższyć" nawiązuje do śmierci krzyżowej Jezusa postrzeganej jako moment chwały i zwycięstwa w blasku Zmartwychwstania (J 3, 14). Czwarta Ewangelia wskazuje na zbawcze dzieło Jezusa jako "lekarstwo" przywracające umarłych do prawdziwego życia.

POMYŚL

- W jaki sposób w Jezusie wywyższonym na krzyżu starotestamentalny obraz miedzianego węża wywyższonego na pustyni znajduje wypełnienie i głębszy sens?
- Dlaczego Syn Człowieczy wywyższony na krzyżu staje się "lekarstwem" dla ludzkości będącej na drodze ze śmierci do życia wiecznego?
- Czym jest wiara dla św. Jana, a czym dla mnie?
- Jak w moim życiu mogę na co dzień realizować ideał jedności wspólnoty Kościoła ukazany w czytaniu z Dziejów Apostolskich?

CYTAT NA DZIŚ

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (Rz 8, 35)


Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie