loading...
Rok liturgiczny: B/II
Wspomnienie Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
13 lipca 2024

Proboszczowie naszej parafii

23 maja 2023r. Odsłon: 290

„Śliczny przykład tej głębokiej znajomości Chrystusa, która się kryje w samej świętości kapłana, dał nam św. Jan Vianney, proboszcz z Ars, który najpierw brakiem zdolności w kłopot wprawiał swych profesorów, nato aby potem dzięki swej świętości wprawiać w zachwyt swych parafjan, już nie tylko przykładem życia, ale i pełnem miłości i światła nadprzyrodzonego nauczaniem. Samo wykształcenie bez świętości życia, zdobytej wychowaniem, nigdy do takich rezultatów nie doprowadzi i na tem to polega wyższość wychowania nad nauczaniem, jeśli je chcieć sobie przeciwstawić.“

 

- śp. ks. Wiktor Szczęsny SChr (1945-1946)

W roku 1945 został proboszczem parafii w Chociwlu

Ksiądz Wiktor w sierpniu został skierowany do Chociwla, gdzie osiedlała się przesiedlona ludność polska. Po przybyciu do tego zrujnowanego miasta ks. Wiktor 7 sierpnia 1945 r. poświęcił miejscowy kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia NMP. Wszystko było zniszczone lub wymagało remontu, plebanii też nie było, a mimo tych trudności ks. Wiktor z pełnym zaangażowaniem rozpoczął posługę duszpasterską. Rozległa parafia sięgała wtedy aż do Marianowa. W tej miejscowości również poświęcił miejscowy kościół, a w 1948 r. utworzono tam nową parafię. Dużo czasu poświęcał na organizowanie kultu w wielu okolicznych wioskach, zwłaszcza w tych, w których istniały kościoły. Kościoły te i kaplice zabezpieczał oraz przywracał w nich kult katolicki. Początkowo do parafii należało kilkadziesiąt wiosek. Jeszcze w 1948 r. do parafii w Chociwlu należało 12 kościołów filialnych. Po roku wyczerpującej pracy został przeniesiony do Gryfic, gdzie został wikariuszem i prefektem w gimnazjum. Ks. Wiktor był pierwszym księdzem "Chrystusowcem" w naszej parafii.

Ks. Wiktor urodził się 19 października 1914 r. w Koszęcinie, pow. Lubliniec na Górnym Śląsku , a zmarł 06 czerwca w 2011r. w Płotach, tam również spoczywa na cmentarzu parafialnym. 

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=wszczesny


- śp. ks. Stanisław Zygiel Schr (1946 -1948)

W roku 1946 został proboszczem parafii w Chociwlu

Ksiądz Stanisław założył koło ministrantów i wyremontował kościoły filialne i kościół w Chociwlu. Działał jako administrator w Chociwlu. 

Ks. Stanisław Zygiel urodził się 10 listopada 1913 roku w Cyrance pow. Mielec, syn Franciszka i Józefy z Komudów. Zmarł 11 stycznia 1998 roku w szpitalu w Ziębicach. Uroczystościom pogrzebowym 14 stycznia, które zgromadziły wielu księży oraz wiernych, przewodniczył wikariusz generalny ks. Antoni Klein, a homilię wygłosił ks. Witold Stańczak. Pochowany został w kwaterze chrystusowców na cmentarzu w Ziębicach.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=e54bb5dd6e23d2e1c3b07f190


- śp. ks. Jan Szyperski SChr (1949-1950)

W roku 1949 został proboszczem parafii w Chociwlu

Ksiądz Jan oficjalnie zmienił wezwanie kościoła na Matki Bożej Bolesnej. Organizuje pierwsze misje parafialne i pierwsze bierzmowania. w 1950 roku został skierowany do parafii w Stargardzie.

Ks. Jan urodził się 17 czerwca 1911 r. w miejscowości Łodzia pow. Wyrzysk woj. bydgoskie. Rodzicami byli Stanisław i Katarzyna z domu Gil. Zmarł 27 lutego 1971 r. i został pochowany w Poznaniu na Miłostowie.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=7b5aeb08ee56455ed79a90e99


- śp. ks. Franciszek Ćwięka SChr (1951-1957)

W roku 1951 został proboszczem parafii w Chociwlu

Ksiądz Franciszek zakupił nowe konfesjonały i wyposażył kościoły filialne. Sprowadził pancerne i ogniotrwałe tabernakulum, oraz powrócił do szkół naukę religii. W 1957 roku został skierowany do parafii w Tetyniu, gdzie duszpasterzował aż do śmierci.

Ks. Franciszek Urodził się 01.11.1911 r. w Trzcianie pow. Mielec woj. rzeszowskie. Rodzicami byli Andrzej i Agnieszka z domu Wilk. Zmarł po ciężkiej chorobie w miejscowości rodzinnej 17.05.1968 r. i został pochowany w Trzcianie.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=53cc79b207e8480049919968f


- śp. ks. Stefan Kaczmarek SChr (1957-1958)

W roku 1957 został proboszczem parafii w Chociwlu

Ksiądz Stefan 8 marca 1957 r. na wniosek przełożonego został mianowany administratorem parafii p.w. M.B. Bolesnej w Chociwlu. Cieszący się już wtedy sławą budowniczego, przygotował teren pod budowę nowej plebani oraz dokonał licznych remontów w kościele parafialnym i w kościołach filialnych. 7 maja 1958 r. rozpoczął budowę nowej plebani, a we wrześniu otrzymał dekret przenoszący go na stanowisko administratora parafii św. Ottona p.w. św. Murycego w Pyrzycach. 

Ks. Stefan Kaczmarek urodził się 22 sierpnia 1912 r. w Śremie, woj. poznańskie. Syn Franciszka i Cecylii z domu Cerkaska. Ochrzczony został w rodzinnej parafii w Śremie. Swoją młodość spędził w rodzinnym mieście swojej matki w Mogilnie.Zmarł w Puszczykowie 28 września 2005 r., przeżywszy 93 lata, w tym 65 lat życia kapłańskiego i 71 życia zakonnego. Ks. Stefan został pochowany w kwaterze chrystusowców na cmentarzu puszczykowskim.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=215341ff4c68063172c9e4396


- śp. ks. Alojzy Dudek SChr (1958-1960)

W roku 1958 został proboszczem parafii w Chociwlu

Ksiądz Alojzy Dudek w 1958 r. otrzymał podziękowanie za pracę w Pyrzycach oraz dekret mianujący go administratorem parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu. Pracował tu do września 1960 r. Zorganizował nauczanie religii w szkołach po politycznej odwilży.
1 września 1960 r. rozpoczął się kolejny okres w życiu ks. Alojzego Dudka. Został wtedy mianowany kierownikiem Grupy Misyjnej Towarzystwa w Ziębicach, z którą został już praktycznie związany, aż do końca życia.

Ks. Alojzy Dudek urodził się 14 grudnia 1913 r. w Tychach na Górnym Śląsku. Syn Jana i Katarzyny z domu Anderko. Ochrzczony został w miejscowej parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach. W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła największych misjonarzy narodów Pan Życia i Śmierci powołał do siebie księdza Alojzego Dudka, który świecenia kapłańskie otrzymał jeszcze przed wojną z rąk Założyciela kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Zmarły ks. Alojzy przez większość swojego długiego, kapłańskiego i zakonnego życia był misjonarzem głoszącym misje i rekolekcje.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=d2828c7a88947cfc9ea28ed00


- śp. ks.  Władysław Hoffmann SChr (1960-1969)

W roku 1960 został proboszczem parafii w Chociwlu

Ks. Władysław na wniosek przełożonego generalnego z dnia 9 lipca 1960 r., został przez Wikariusza Generalnego diecezji gorzowskiej ks. Władysława Sygnatowicza mianowany od 1 września 1960 r. administratorem parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu. Wtedy jeszcze była to rozległa parafia z wieloma kościołami filialnymi. Równocześnie został mianowany przełożonym tamtejszego domu zakonnego. Oprócz pracy duszpasterskiej, która była najważniejsza, dodatkowo trzeba było prowadzić bieżące remonty kościoła parafialnego, kaplic dojazdowych, salek katechetycznych i plebanii. Ludność na terenie parafii utrzymywała się – zwłaszcza w wioskach – głównie z rolnictwa, ponieważ dominowały PGR-y. Dlatego proboszcz miał wiele problemów z płaceniem podniesionego od 1963 r. podatku osobowego od proboszcza i wikariuszy, gdyż płacił go według dawniej ustalonych składek. Zaowocowało to konfliktem z powiatowym i wojewódzkim Wydziałem Finansowym. Od ich to krzywdzących decyzji ks. Władysław odwoływał się nawet do Ministerstwa Finansów w Warszawie. Argumenty proboszcza, że zarobki ludzi są małe a posługi duszpasterskie często gratisowe, nie były brane pod uwagę. Z powodu niepłacenia podatków w pełnym wymiarze w 1963 r. Wydział Finansowy ze Stargardu zarekwirował z plebanii najpierw radio, następnie motocykl, a potem nawet rower. Na nic zdały się protesty, że są potrzebne do pełnienia służby duszpasterskiej i nie powinny podlegać egzekucji. Proboszcz został nawet skazany prawomocnym orzeczeniem na grzywnę w wysokości pięciu tysięcy złotych lub areszt zastępczy. Sprawa ciągnęła się aż do 1969 r., kiedy to na mocy amnestii wreszcie uległa umorzeniu. Ks. Władysław postawił nowy krzyż na cmentarzu parafialnym, oraz w dniu 10.05.1962 roku organizuje nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej.
W czasie pełnienia obowiązków proboszcza w Chociwlu ks. Władysław 2 września 1967 r. został mianowany przez przełożonego generalnego ks. Ignacego Posadzego członkiem Komisji do spraw Ślubów Zakonnych, powstałej dla przygotowania przyszłej Kapituły Generalnej Towarzystwa. 28 grudnia tego samego roku otrzymał pismo przełożonego generalnego informujące go, że został wybrany delegatem na IV Kapitułę Generalną, która rozpoczęła się 4 lipca 1968 r. w Poznaniu. Rok po Kapitule Generalnej został zwolniony z obowiązków administratora parafii w Chociwlu i z dniem 1 lipca 1969 r. został mianowany wikariuszem współpracownikiem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. 

Ks. Władysław Bogumił Hoffmann urodził się 9 czerwca 1928 r. w Gnieźnie. Był synem Zygmunta i Marii z domu Frankowska. Został ochrzczony 5 lipca 1928 r. w rodzinnej parafii pw. Świętej Trójcy w Gnieźnie. Zmarł w czwartek 26 maja 2016 r. Ks. Władysław zmarł nad ranem w Puszczykowie w Uroczystość Bożego Ciała. Przeżył prawie 88 lat, w tym prawie 67 lat życia zakonnego i 60 lat życia kapłańskiego.Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Władysława Hoffmana odbyły się we wtorek, 31 maja 2016 r. w kaplicy domu zakonnego Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie. Ks. Władysław Hoffman spoczął w kwaterze chrystusowców na parafialnym cmentarzu w Puszczykowie, gdzie oczekuje zmartwychwstania.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=whoffmann


- śp. ks. Jan Boyda/Bojda SChr (1969-1974) 

W roku 1969 został proboszczem parafii w Chociwlu

Ks. Jan Boyda obowiązki administratora naszej parafii pełnił do 5 czerwca 1974 r. Otrzymał podziękowanie od ordynariusza bpa Jerzego Stroby za dotychczasową pracę w diecezji, poświęcenie i ofiarny wysiłek włożony w budowanie Kościoła Chrystusowego na Pomorzu Zachodnim. Kontynuował remont kościoła (naprawił pilastrów, zmianę dachu nad nawą boczną). Zmienił posadzkę w kościele z ceglanej na lastryko. Na wieży kościelnej założył blachę miedzianą. Przełożył dachówkę na plebani.

Po zwolnieniu z parafii w Chociwlu, do wyjazdu zagranicznego, pomagał jeszcze w pracy duszpasterskiej w Stargardzie. 

Ks. Jan Bojda urodził się 7 kwietnia 1933 r. w miejscowości Terliczka, powiat Rzeszów. Był synem Franciszka i Weroniki, z domu Cyrek. Ochrzczony został 11 kwietnia w parafii Łąka, diecezja przemyska. Ks. Jan Bojda SChr zmarł 25 lutego 2010 r. w 77. roku życia, 58. roku życia zakonnego i 51. roku życia kapłańskiego.
Uroczystości żałobne rozpoczęły się już w dniu jego śmierci, w czwartek 25 lutego 2010 r., w kaplicy Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte-sous-Jourre Mszą Świętą o 11.30, której przewodniczył przybyły z Paryża rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. infułat Stanisław Jeż, a homilię wygłosił głoszący rekolekcje ks. prof. Tadeusz Guz.Ciało zmarłego ks. Jana Bojdy SChr spoczęło na cmentarzu w Hesdigneul-lez-Bethune w kwaterze księży chrystusowców.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=4bb514c5092928d18d18630b0


-  ks. Aleksander Melbruda SChr (1974-1977)

W roku 1974 został proboszczem w Chociwlu

Ks. Aleksander wyremontował i zrobił rekonstrukcję plebani, pokrycie dachu blachą cynkową oraz malowanie. Założył trzy okina witrażowych w prezbiterium kościoła.

Ksiądz Aleksander urodził się w 1931 roku, a wyświęcony został w 1960 roku w Katedrze Poznańskie. 

Aktualnie ks. Aleksander przebywa w domu zakonnym Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=amelbruda


-  śp. ks. Zdzisław Hackiewicz SChr (1977-1982)

W roku 1977 został proboszczem w Chociwlu

Ks. Zdzisław w 1977 r. otrzymał nominację na administratora naszej parafii. Kolejną pracę duszpasterską od 11.9.1982 r. podjął w Suchaniu 

Zakłada następne trzy witraże w prezbiterium. Rozpoczyna remont dachu kościoła.

Ks. Zdzisław Hackiewicz urodził się 10 sierpnia 1937 roku we wsi Ostromęczyn w dzisiejszym województwie bialskopodlaskim. Rodzice jego, Hipolit i Leontyna z d. Mazurek wraz z jego rodzicami chrzestnymi, prosili dla niego o chrzest w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1937 roku w kościele parafialnym w Górkach. Zmarł 12 czerwca 1991 roku w Goleniowie i tam też został pochowany.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=4f6028972cd9088b7f15370ac


-  ks. Józef Dudziak SChr (1982-1986)

W roku 1982 został proboszczem w Chociwlu. 

Kontynuuje wymianę dachówek dachu na kościele. W czerwcu 1984 rok przeprowadza wielki remont kościoła – regotyzacja, zbijanie tynków, odsłanianie cegły i ożebrowania sufitów, fugowanie. Odkrycie fresku w prezbiterium i jego konserwacja. Przeniesienie zakrystii do nawy bocznej południowej. Założenie 5 nowych witraży w nawie głównej. Remont organów. Założenie nowych żyrandoli. Nowe nagłośnienie. Doprowadzenie wody do plebani i kościoła. Odwodnienie kościoła. Maj 1986 rok wymiana zmurszałej cegły w murach kościoła.

Urodził się 16 sierpnia 1946r. w Przemoczu (pow. Goleniów). Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił w r. 1966. Studiował w Poznaniu (1966-1972). Przyjął święcenia w stopniu prezbitera 25 maja 1972r. z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. Po latach troski o życie duchowe parafian, prac związanych z remontem powierzonych mu kościołów i budowie kościoła od r. 2015 służy pomocą księżom i wiernym jako rezydent w Ziębicach.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=jdudziak


-  ks. Stanisław Malczewski SChr (1986-1996)

W roku 1986 został proboszczem w Chociwlu.

Utworzenie dwóch nowych parafii w Kani i Długim. Budowa w stylu staropolskim 3 kapliczek i ustawienie krzyża na głównych drogach dojazdowych do Chociwla jako pamiątki ponownego nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Chociwlu, w dniu 2.05.1987 roku. 13.04.1991 postawienie nowego krzyża na cmentarzu oraz poświęcenie pomnika granitowego na pamiątkę spoczywających tu obywateli niemieckich.

Ks. Stanisław Malczewski urodził się w Nowym Brzesku w 1935 roku i w rodzinnej parafii w 1962 roku odprawił mszę święta prymicyjną. Obecnie posługi w parafii w Stargardzie jako rezydent.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=smalczewski


-  ks. Tadeusz Jóźwiak SChr (1996-2003)

W roku 1996 został proboszczem w Chociwlu.

Remont organów. Założenie nowego nagłośnienia w kościele. 21 sierpnia 1999 roku (sobota) przez Chociwel przechodzi straszny huragan z trąbą powietrzną, która niszczy wiele drzew oraz zrywa dach z plebani (nie było ofiar) i garażu. Rozpoczyna się odbudowa zniszczonej plebani. Dzięki ofiarności parafian i dużej aktywności księży Towarzystwa Chrystusowego plebania została odnowiona i zmodernizowana, a nad prawidłowym przebiegiem prac czuwał ks. proboszcz.

Urodził się 2 stycznia 1937 w Łodzi, do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 3 września 1951 r. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne Towarzystwa w Ziębicach. Następnie studiował w Poznaniu w Wyższym Seminarium Towarzystwa Chrystusowego. Przyjął święcenia w stopniu prezbitera 9 czerwca 1962 r. w Poznaniu z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. Obecnie posługi w parafii w Dobrzanach jako rezydent

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=tjozwiak


-  ks. Krzysztof Musiałek SChr (2003-2011)

W roku 2003 został proboszczem w Chociwlu.

Bardzo energiczny proboszcz. Przystąpił do ocieplania nie tylko dusz ale i kościoła. Wyłożył tapicerką ławki. Uruchomił centralne ogrzewanie na tani opał drewniany. Z jego inicjatywy uruchomiono na nowo zegary na wieży. Odrestaurowano wieżę kościoła i sygnaturkę. Naprawiono cała więźbę dachową i pokryto dach nową dachówką. Zmieniono pokrycie dachowe we wszystkich kościołach filialnych oprócz kaplicy w Oświnie, tutaj dach jest w bardzo dobrym stanie. Naprawiono wszystkie pękające ściany wieży i kościoła metodą Bruta Savera. Jest proboszczem pielgrzymem. Organizuje pielgrzymki do sanktuariów nie tylko polskich. Ostatnio zorganizował pielgrzymkę do sanktuariów Francji. Przyznać trzeba, za uczestnikami tych pielgrzymek, że potrafi to zrobić ze smakiem.
Posługę duszpasterską w tym okresie świadczyli również wikariusze i bracia zakonni z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Było ich około 100. Wykaz nazwisk zawiera kronika kościelna. W pierwszej części owej kroniki znajduje się ciekawa mapa, określająca terytorium parafii Chociwel w początkowym okresie działania Chrystusowców, wykonana własnoręcznie przez ks. Jana Szyperskiego. Organizował co roku Festiwal Młodych Talentów. Młodzież w 4 kategoriach prezentowała swoje osiągnięcia, by uzyskać stypendia na dalszą naukę. Cieszył się on wielkim zainteresowaniem.

Ks. Krzysztof przyjął święcenia w 1989 roku w Katedrze Poznańskiej. ur. 11.04.1963r., rodzice: Aniela z d/ Smółka i Tadeusz, pochodzący z Pstrągowa k/Rzeszowa i z Kwaczały.

Obecnie posługi w parafii w Władysławowie jako proboszcz.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=kmusialek


-  ks. Piotr Kurzaj SChr (2011-2017)

W roku 2003 został proboszczem w Chociwlu.

Ks. Piotr ur. 1964 roku. Został wyświęcony w 1998 roku w Poznańskiej Katedrze.

Obecnie posługi w parafii w Pyrzycach jako proboszcz.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=pkurzaj


-  ks. Jerzy Senderek SChr (2017-2020)

W roku 2017 został proboszczem w Chociwlu. 

Lata spędzone w Chociwlu były dla ks. Jerzego bardzo pracowite. W kościele powstała tablica z rejestrem proboszczów naszej parafii, organizował liczne pielgrzymki i wycieczki, wokół kościoła powstała nowa Droga Krzyżowa, organizował rówżego rodzaju pikniki dla parafian, rozpoczął proces sprowadzenia relikwi św. Jana Pawła II,

Ks. Jerzy ur. 1968 roku. Został wyświęcony w 1995 roku w Poznańskiej Katedrze.

Obecnie posługi w parafii w Szczecin Zdrojach jako proboszcz.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=jsenderek


-  ks. Tadeusz Kłapkowski SChr (2020-

W roku 2020 został proboszczem w Chociwlu.

Założył PKS (Parafialny Klub Seniora), postawił nową chrzcielnice, w kościele powstała nowa Droga Krzyżowa, dokończył proces sprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II,

Ks. Tadeusz ur. 1961 roku. Został wyświęcony w 1987 roku w Poznańskiej Katedrze. Do 2020 roku był proboszczem w parafii w Pyrzycach. Swoje imieniny obchodzi 28 października.

https://www.chrystusowcy.pl/schematyzm?kaplan_id=tklapkowskiRzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie