loading...
Rok liturgiczny: C/II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Jana Eudesa, prezbitera
19 sierpnia 2022

Aktualności

06 sierpnia 2020r. Odsłon: 9182

 • Rekolekcje domowe - dzień 36

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

  23 kwietnia 2020r. 512
 • Rekolekcje domowe - dzień 35

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

  22 kwietnia 2020r. 570
 • Rekolekcje domowe - dzień 34

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.
  Jezus powiedział do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

  21 kwietnia 2020r. 502
 • Komunikat odnośnie liczby uczestników w kościele

  W związku nowym zarządzeniem państwowym obowiązującym od dnia 20.04.2020 czasie trwania nabożeństw liczba przebywających w kościele nie może przekraczać 1osoba na 15 m 2 powierzchni użytkowej budynku.

  20 kwietnia 2020r. 700
 • Rekolekcje domowe - dzień 33

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”.

  20 kwietnia 2020r. 522
 • Rekolekcje domowe - dzień 32

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

  19 kwietnia 2020r. 511
 • Rekolekcje domowe - dzień 31

  Słowa Ewangelii według świętego Marka.

  Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.

  18 kwietnia 2020r. 536
 • Rekolekcje domowe - dzień 30

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:
  Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.

  17 kwietnia 2020r. 490
 • Rekolekcje domowe - dzień 29

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

  Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

  07 kwietnia 2020r. 509
 • Rekolekcje domowe - dzień 28

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

  W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.

  07 kwietnia 2020r. 513
 • Rekolekcje domowe - dzień 27

  Słowa Ewangelii według świętego Marka.

  Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli.

  07 kwietnia 2020r. 555
 • PROCESJA NA TRUDNY CZAS

     11.04.2020  SOBOTA  OKOŁO GODZINY  19.00 

  (po liturgii Wigilii Paschalnej)

     Kapłani przejadą z Najświętszym Sakramentem przez miasto  prosząc wygaszenie pandemii i udzielą błogosławieństw.


   

  10 kwietnia 2020r. 1042
 • Rekolekcje domowe - dzień 26

  Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana
  (J 18,1-19,42)


   

  07 kwietnia 2020r. 559
 • Rekolekcje domowe - dzień 25

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

  07 kwietnia 2020r. 587
 • Słowo Proboszcza na czas Wielkiego Tygodnia

  Drodzy Parafianie i wszyscy będący z nami w duchowej łączności!

  Zaledwie kilkanaście godzin dzieli nas od rozpoczęcia celebracji największej tajemnicy naszej wiary: MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA.

  08 kwietnia 2020r. 483
 • Rekolekcje domowe - dzień 24

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

  Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

  07 kwietnia 2020r. 490
 • Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

  Z racji na ograniczenie liczby wiernych w kościele w tym roku nie ma możliwości organizowania tradycyjnego poświęcania pokarmów.

  07 kwietnia 2020r. 999 1
 • Rekolekcje domowe - dzień 23

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”.

  07 kwietnia 2020r. 527
 • Pożegnanie ks. Wojciecha

  Mędrzec Kohelet stwierdza, że na jest czas właściwy na wszystko pod słońcem. Czas rozpoczynania i czas kończenia. W tym właśnie duchu, pełni wdzięczności za posługę wykonywaną w naszej parafii przez ks. Wojciecha, uroczyście pożegnaliśmy go podczas niedzielnej Mszy św. Wiele delegacji składało podziękowania i wypominało wspólnie spędzone chwile przy różnych działaniach duszpasterskich. Jednak najbardziej wzruszające okazało się podziękowanie ks. Proboszcza. Decyzją przełożonych ks. od października rozpocznie wyższe studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem.

  28 września 2019r. 641
 • Plan odpustu i dni duszpasterskich 2019

  „Wspólna decyzja z sierpnia 1939 roku, podpis przedstawicieli niemieckiej Rzeszy i Związku Radzieckiego, skazujący na śmierć Polskę i inne państwa, nie był wydarzeniem bez precedensu. Powtórzyło się to, co zostało już raz zadekretowane między naszymi sąsiadami na Zachodzie i na Wschodzie przy końcu XVIII wieku” - pisał w 1989 r. św. Jan Paweł II.

  Tegoroczny odpust parafialny gromadzi nas wokół wspomnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – a dla nas, katolików, ta rocznica oznacza tajemnicę krzyża, nawrócenia i woli pokoju.

  24 sierpnia 2019r. 786 1
 • Odpust parafialny

  W dniu wczorajszym w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu o godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Ks. Krzysztof Olejnik. W tym roku duszpasterskie dni odpustowe przygotowujące parafian do samego dnia odpustu, jak również sam odpust przeżywany był w duch u wspomnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Kaznodzieja ks. prof. Paweł Bortkiewicz w bardzo przejmujący sposób ukazał dramat ludzi dotkniętych wojną, koncentrując się w szczególności na losie ludzi, którzy w wyniku decyzji politycznych po II wojnie, zostali wypędzeni ze swych domów rodzinnych i przesiedleni na tereny naszego województwa

  18 września 2019r. 1069 2
 • Siódmy z dni duszpasterskich przed odpustem 14.09.2019 (sobota) - Dzień Polski pod krzyżem

  Dziś Polska staje pod Krzyżem. Jak piszą organizatorzy tego wydarzenia: „W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach […] porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. […] Co możemy teraz zrobić? […] Znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego”.

  17 września 2019r. 554 5
 • Szósty z dni duszpasterskich przed odpustem 13.09.2019 (piątek) - Dzień wędrowania pod krzyż

  Słowa św. Jana Pawła II: „Wreszcie — wojna. Mówię o niej w sposób szczególny. […] W ten sposób świat cierpienia, który zasadniczo znajduje swój podmiot w każdym człowieku, wydaje się w naszej epoce — bardziej może niż kiedykolwiek — przechodzić w szczególne «cierpienie świata»” Chcemy ponieść świat ludzkich cierpień i cierpienia świata jedyną drogą nadziei – drogą krzyżową. Na zakończenie tej drogi złożymy nasze ofiary – modlitwy, postu i cierpienia, które jutro przedstawimy pod Krzyżem Chrystusa."

  13 września 2019r. 785 18
 • Piąty z dni duszpasterskich przed odpustem 12.09.2019 (czwartek)- Dzień rodziny

  Słowa św. Jana Pawła II: „Ten heroizm dnia codziennego obejmuje milczące, ale niezwykle płodne i wymowne świadectwo tych wszystkich heroicznych matek, które bez reszty poświęcają się swoim rodzinom, które cierpią wydając dzieci na świat, a potem gotowe są podjąć wszelkie trudy, ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym dzieciom przekazać wszystko, co mają w sobie najlepszego”. Wspominając heroizm matek i ojców oddających siebie i swoje dzieci na służbę ojczyźnie prośmy o to, by nasze rodziny były Bogiem silne.

  13 września 2019r. 623 8
 • Czwarty z dni duszpasterskich przed odpustem 11.09.2019 (środa) - Dzień różańca

  Słowa św. Jana Pawła II „Godny podziwu i wiecznej pamięci był ten bezprzykładny zryw całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia Polaków w obronie Ojczyzny i jej istotnych wartości”. Siłą do tego zrywu była i pozostaje niejednokrotnie krucjata różańcowa.

  11 września 2019r. 508
 • Trzeci z dni duszpasterskich przed odpustem 10.09.2019 (wtorek) - Dzień pamięci

  Słowa Jana Pawła II: „Naród polski w tej wojnie, […] wywiązał się w pełni - rzec można: w nadmiarze - ze swoich zobowiązań alianckich, płacąc najwyższą cenę za «wolność naszą i waszą»”. Nawiedzając groby naszych bliskich na naszym cmentarzu, duchowo stańmy na polskich cmentarzach i mogiłach, tam, gdzie leżą ci, którzy całymi sobą zapłacili za wolność.

  11 września 2019r. 434
 • Drugi z dni duszpasterskich przed odpustem 09.09.2019 (poniedziałek) - Dzień chorych

  Św. Jan Paweł II pisał „Rozmiar strat poniesionych, a bardziej jeszcze rozmiar cierpień zadanych osobom, rodzinom, środowiskom, jest zaprawdę trudny do wyliczenia”. Cierpienie wciąż obecne w naszym życiu przypomina nam o geografii i historii cierpienia. O cierpieniu, które było, i które jest.

  10 września 2019r. 459 14
 • Pierwszy z dni duszpasterskich przed odpustem 08.09.2019 (niedziela) - Dzień pokuty i pojednania

  Św. Jan Paweł II pisał: „można i należy tworzyć kulturę pokoju, […] trzeba popierać gesty i konkretne działania sprzyjające przebaczeniu i pojednaniu, przezwyciężać spory i podziały” Rocznica wybuchu II wojny przypomina nam misterium nieprawości, które rodzi się najpierw w sercu człowieka. W sercu też musi zacząć się budowanie trwałego pokoju.

  08 września 2019r. 474
 • Pielgrzymka i odpust w Lisowie

  25 sierpnia w kościele filialnym w Lisowie świętowaliśmy przypadający jutro odpust Matki Bożej Częstochowskiej. Zgodnie z zapoczątkowanym w zeszłym roku zwyczajem pielgrzymowaliśmy do naszej parafialnej 'Częstochowy'. Grupa pielgrzymów prowadzona przez księdza Proboszcza wyruszyła po modlitwie i rozesłaniu z kościoła parafialnego na uroczystą odpustową Mszę Świętą w Lisowie.

  08 września 2019r. 511 6
 • Wakacyjny wyjazd dla ministrantów

  Delegacja ministrantów naszej parafii wraz z ks. Romanem Melnykiem SChr i ks. Mieczysławem Duszą SChr udała się na krótki wakacyjny wyjazd. Wczoraj wyruszyliśmy do Leszna, przez wielu uważanego za stolicę polskiego żużla. Tam zwiedziliśmy studio lokalnej telewizji. Ministranci i księża mogli się dowiedzieć jakie cechy powinien posiadać dobry dziennikarz i co jest najważniejsze w pracy w telewizji. Przeprowadziliśmy również kilka wywiadów. Następnie pojechaliśmy do Mórkowa, do naszego zakonnego nowicjatu, gdzie sprawowaliśmy Eucharystię, wszak ministrant pamięta, że od Pana Boga nie ma wakacji. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy wspólnym wyjazdem na kręgle.

  06 lipca 2019r. 665 4


 • Rzymskokatolicka parafia p.w.

  MB Bolesnej

  ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
  tel: 091 5622 069
  dekanat: Insko
  Towarzystwo Chrystusowe

  KANCELARIA PARAFIALNA

  Poniedziałek: 17:00 do 17:45
  Środa: 18:45 do 19:30
  Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
  Sobota: 10:00 do 11:00

  Konto bankowe:

  Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
  81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

  Konto funduszu remontowego:

  Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
  05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
  Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie