loading...
Rok liturgiczny: A/I
Niedziela Palmowa
2 kwietnia 2023

Aktualności

06 sierpnia 2020r. Odsłon: 12924

 • XXII Dzień Papieski pod hasłem “Blask Prawdy” – Niedziela, 16 października 2022

  Hasło “Blask Prawdy”, które nawiązuje do encykliki św. Jana Pawła II “Veritatis splendor” z 1993 r.

   

  17 października 2022r. 80
 • Wyjazd - Ferie

  17 października 2022r. 92
 • Litania do Matki Bożej Bolesnej

  Litania do Matki Bożej Bolesnej

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

  17 października 2022r. 82
 • Triduum Odpustowe

  Przygotowanie do Dnia Odpustu - Triduum – w formie rekolekcji, które poprowadzi ks Mariusz Bator – prob z Kanii.

  12 września 2022r. 172
 • Festyn parafialny

  Festyn Parafialny - związany z dniem Odpustu Parafialnego.
  Będzie to 18. 09. 2022 niedziela.

  11:00 - Msza Święta dziękczynna

  12:00 - Rozpoczecie festynu parafialnego

  15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzona przez scholę Agnus Dei

  16:00 - Zakończenie 

  12 września 2022r. 145
 • Teologia - Odpust Parafialny

  Pojednanie grzesznika z Bogiem i Kościołem dokonuje się poprzez sakrament pokuty, w którym zostaje zgładzona wina penitenta. Jednak nauka Kościoła o czyśćcu ukazuje, że nawet wtedy, gdy wina została odpuszczona w sakramencie pojednania pozostaje jeszcze kara za popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, aby w pełni się oczyścić (Indulgentiarum Doctrina, nr 3).

  Kara za popełniony grzech to z jednej strony pokuta naznaczona przez spowiednika oraz własne praktyki pokutne, które składają się na zadośćuczynienie za wyrządzone zło; a z drugiej strony to naturalne skutki grzechu, które Bóg na podstawie praw przyrody przywiązał do pewnych grzesznych czynów, np.: marskość wątroby przy grzechu pijaństwa.

  Jednak łatwo można zauważyć, że dzisiejszy sakrament pojednania uwalniając penitenta z winy grzechu, nie zawsze stosuje pokutę umożliwiającą w pełni uwolnić się od kary. Dlatego kara, pozostająca po odpuszczeniu winy, która jest przynależna za ten grzech, musi być odpokutowana albo w tym życiu poprzez uczynki miłosierdzia, albo w przyszłym życiu przez odpokutowanie kar czyśćcowych.

  Kościół wyszedł także z pomocą pokutującemu grzesznikowi poprzez naukę o odpustach.

  Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienia ze skarbca zasług Chrystusa i Świętych (Indulgentiarum Doctrina, n.1).

  Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości (Indulgentiarum Doctrina, n.2).

  Odpusty czy to cząstkowe czy zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa (Indulgentiarum Doctrina, n.3).

  My wszyscy wierni na ziemi tworzymy Kościół pielgrzymujący i z jednej strony możemy doświadczać pomocy od świętych, a z drugiej strony jesteśmy zobowiązani do pomocy duchowej naszym braciom, którzy poprzedzili nas i cierpią w czyśćcu.

  Prawda o skarbcu zasług Chrystusa i Świętych jest mocno związana z historią zbawienia. Człowiek poprzez grzech zaciągnął dług względem Bożej sprawiedliwości i sam poprzez własne uczynki zasługujące nigdy nie zdołałby dostatecznie spłacić tego długu. Przyszedł więc na świat Jezus Chrystus, który zadośćuczynił za nas ofiarując siebie samego swojemu Ojcu: On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata (1J 2,2).

  Trochę prawa

  W Kościele są dwa rodzaje odpustów: zupełne i częściowe. To czy dany odpust jest zupełny czy nie – zależy od tego czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości (Indulgentiarum Doctrina, norma 2).

  Przez odpust zupełny rozumiemy odpuszczenie wszystkich kar doczesnych na jakie zasłużył grzesznik za swoje grzechy odpuszczone już co do winy. Osobę, która uzyskała odpust zupełny można porównać z dorosłym, który dopiero co otrzymał sakrament chrztu świętego. Dlatego gdyby ktoś bezpośrednio po uzyskaniu odpustu zupełnego zmarł, wierzymy iż bez czyśćca dostałby się do nieba.

  Odpust zupełny wierny może uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Wyjątek stanowi odpust zupełny w godzinę śmierci, który wierny może uzyskać chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Kościół widząc wielkie dobro duchowe w odpustach daje wiernym możliwość „łatwego”, bo codziennego uzyskania jednego odpustu zupełnego przez:

  • Adorację Najświętszego Sakramentu trwającą przynajmniej pół godziny lub

  • Pobożną lekturę Pisma Świętego trwającą przynajmniej pół godziny lub

  • Pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej lub Wspólne odmówienie różańca w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu lub

  • Pobożne odmówienie „Koronki do Miłosierdzia Bożego” w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

  Zyskując odpust cząstkowy można otrzymać odpuszczenie tylko pewnej części kary za popełnione grzechy. Natomiast ile „dni czyśćcowych” gładzi tego rodzaju odpust, tego nie wiemy, ani nie jesteśmy w stanie oznaczyć. Jednego można być pewnym, że odpust cząstkowy uzyskany w tym życiu odpuszcza w czyśćcu odpowiadającą mu karę lub część tej kary. Dlatego nowy wykaz odpustów przyjął nowe kryterium odpustu cząstkowego, które określa się poprzez wysiłek i gorliwość z jaką wierny wykonuje czynność obdarzoną odpustem bez jakiegokolwiek określenia dni albo lat.

  Wierny, który w swoim codziennym życiu będzie częściej podejmował akty obdarzone odpustem cząstkowym oprócz wzrostu łaski zasłuży na większe odpuszczenie kary. Natomiast gdyby podjął czynność obdarzoną odpustem zupełnym, którą można łatwo podzielić, np. różaniec, i dla słusznej przyczyny nie mógł tej czynności wykonać w całości, a tym samym zyskać odpustu zupełnego może uzyskać odpust cząstkowy proporcjonalny do części pobożnej czynności, którą podjął i wykonał.

  Wszystkie warunki jakie musi spełnić wierny, aby uzyskać odpust można podzielić na ogólne, szczegółowe i związane z danym odpustem.

  Warunki ogólne są najbardziej podstawowymi, które musi spełnić wierny zawsze i niezależnie od rodzaju odpustu: zupełnego czy cząstkowego. I tak aby ktoś mógł być zdolnym do uzyskania odpustu musi być:

  • ochrzczony,

  • wolny od ekskomuniki,

  • w stanie łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wykonywania przepisanego dzieła,

  • musi posiadać przynajmniej ogólną intencję uzyskania odpustu,

  • musi wypełnić określoną czynność w wyznaczonym czasie w sposób pobożny, należyty i przewidziany w nadaniu odpustu (Enchiridion…, s. 21, n. 22 oraz kan. 996 w: KPK 193).

  Warunki szczegółowe należy spełnić zawsze przy wykonywaniu czynności związanych z odpustem zupełnym. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem i zawsze wypełnienia trzech następujących warunków szczegółowych:

  • spowiedź sakramentalna,

  • Komunia eucharystyczna,

  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego,

  • ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

  Jeżeli nie zostaną wypełnione powyższe warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy (Indulgentiarum Doctrina, norma 7, Enchiridion…, s. 22, n. 26).

  Spowiedź sakramentalna – po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Chodzi tu przede wszystkim o to, by starający się uzyskać odpust zupełny był w stanie łaski uświęcającej i wolnym od przywiązania do grzechu.

  Komunia święta – po jednej Komunii świętej można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Komunia św. musi mieć miejsce w dniu zyskania odpustu.

  Modlitwa w intencjach Papieża – po jednej modlitwie w intencjach Papieża można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Modlitwa ta musi mieć miejsce w dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Papieża wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz Ojcze nasz… i Zdrowaś…. Pozostawia się jednak wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością.

  Trochę praktyki

  Jeżeli chodzi o warunki odpustu cząstkowego to wystarczy spełnić warunki ogólne i wykonać czynność przypisaną do odpustu.

  Odpusty zupełne lub cząstkowe zawsze można ofiarować za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Należy przy tym jednak zawsze pamiętać, że zmarłym można i należy przychodzić z pomocą nie tylko przez ofiarowanie w ich intencji odpustów, ale przede wszystkim przez ofiarę Mszy świętej.

  11 września 2022r. 150
 • Nowy kanał parafii na YouTube

  Szczęść Boże, kochani nasza parafia i formy przekazywania informacji nieustannie się zmieniają i ulepszają. Dlatego sedecznie Was zapraszamy na nasz nowy kanał YouTube naszej parafii.

  Zachęcamy do śledzenia, oglądania a przede wszystkim do subskrypcji kanału.

   

  https://youtube.com/channel/UCduF3AYTEWZPIjkL4BVDGgg

  07 września 2022r. 168
 • Sprzątanie Świątyni

  Prosimy o pomoc w sprzątaniu świątyni Parafian z ul Armii Krajowej – numery parzyste – sobota 10 września godz. 9.3o

  06 września 2022r. 165
 • 90 Rocznica Powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

  Czwartek (tj. 08.09.) – 90 Rocznica Powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – o modlitwę za wszystkich Chrystusowców gorąco prosimy i zapraszamy na wieczorna Liturgię – w tej właśnie intencji.

  06 września 2022r. 154
 • Transmisja uroczystości odpustowej

  [TRANSMISJA] Głównej uroczystości odpustowej w naszej parafii Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu.

   

  Ci, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w naszych uroczystościach odpustowych osobiście - mogą to zrobić przez internet, zapraszamy do transmisji live o godzinie 17:55 – tuż przed rozpoczęciem uroczystości. 


  Wspólnie dziękujemy za Chrystusową i naszą Matkę. Uroczysta Msza św. celebrowana będzie 15 września o godz. 18:00. W czasie tej Eucharystii tradycyjnie odmówiona zostanie litania do Matki Bożej Bolesnej przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu oraz uroczysta procesja eucharystyczna.

  05 września 2022r. 129
 • Dożynki Gminne 2022 rok

  6.W najbliższą niedzielę – 04 września - Dożynki Gminne. Msza
  św dziękczynna za plony ziemi o g. 14.oo. Po niej Koncert.
  Zapraszamy wszystkich rolników, hodowców, sadowników
  pszczelarzy, wszystkich którzy maja jakikolwiek udział w
  wytwarzaniu żywności. Zapraszamy wszystkich Parafian na to
  wielkie dziękczynienie za chleb w rodzinnym domu

  31 sierpnia 2022r. 162
 • Odpust Parafialny

  Matka Jezusa bolejąca - po ludzku cierpiąca

  Serdecznie zapraszamy już dzisiaj, na uroczystość odpustową, która odbędzie się w czwartek, 15 września. Odpust parafialny jest jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej parafii, świętem wspólnoty. Uroczystości odpustowe rozpoczną się Mszą świętą o godz.18.00.

  Poprzedzą to trzydniowe rekolekcje: poniedziałek, wtorek i środa o godz. 18.oo

  Z racji na zbliżający się Odpust - serdeczne zaproszenie dla Radnych z Rady Parafialnej o obecność na naradzie najbliższy piątek o godz. 19.oo. Prosimy o obecność także te Osoby które mogłyby i chciałyby wesprzeć nas w organizacji Festynu Rodzinnego.

  31 sierpnia 2022r. 160
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypada na 15 sierpnia (poniedziałek), czyli jutro. Msze święte według porządku niedzielnego: 9:00, 11:00 i 18:00.

  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – katolicy w Polsce mają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej.

  W polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Zielnej.

  W tradycji ludowej święto 15 sierpnia jest dziękczynieniem za zebrane plony. Tego dnia przynosi się do kościoła do poświęcenia bukiety złożone ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów i ziół.

  31 sierpnia 2022r. 147
 • Prace porządkowe przy Kościele

  Króluj nam Chryste!!!

  Kochani parafianie. Każdego dnia probuje coś zrobić, aby wokół naszego kościoła i plebanii wyglądało przyzwoicie, ale zielsko szybciej rośnie niż ja, jestem w stanie je usunąć. Dlatego zwracam sie do Was z ogromną prośbą. Jeśli macie czas i siłę, to zapraszam w czwartek 11.08 do współpracy przy kościele po wieczornej mszy około godz. 19. Razem możemy więcej na chwalę Boga. Wiele już zrobiłem, ale nadal są potrzeby. Z Bożym błogosławieństwem ks. Paweł

  31 sierpnia 2022r. 155 7
 • Dożynki Archidiecezjalne w Choszcznie

  Organizujemy również wyjazd na Dożynki Archidiecezjalne w Choszcznie w dniu 28 sierpnia o godz. 15:00. Zapisy w zakrystii, serdecznie zachęcamy!

  31 sierpnia 2022r. 161
 • Góra Tabor 2022 rok

  Szczęść Boże kochani, nasza parafia organizuję wyjazd na Górę Tabor dnia 27 sierpnia dla młodzieży. Koszt 25 zł.

  Zapisy i szczegóły u Ks. Pawła do 15 sierpnia.

  Zachęcamy do wyjazdu i spotkania rówieśników.

  31 sierpnia 2022r. 122
 • Nabór do Scholi Agnus Dei

  Śpiewasz? Grasz? To świetnie się składa, bo właśnie czekamy na Ciebie!

  W miesiącu sierpień trwa nabór młodzieży (w wieku od 14 roku życia do 25) do scholi parafialnej Agnus Dei.

  Nasze próby odbywają się co sobotę o godzinie 15:00, natomiast co niedzielę gromadzimy się w kościele na szybkiej próbie o godz. 17:00, by o 18:00 zaśpiewać na Mszy Świętej.

  Znajomość nut ani doświadczenie nie jest wymagane. Wystarczą dobre chęci i pozytywne nastawienie!

  Zgłoszenia można kierować przez wiadomość na Facebook’u na stronie parafii lub scholii https://www.facebook.com/ScholaChociwel , bezpośrednio do prowadzącej scholii przez e-mail: natalia.mencfeld@gmail.com, a także u księdza Pawła Hałgasa.

  31 sierpnia 2022r. 120
 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu

  „Kiedy jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem zamykajmy oczy, a otwierajmy nasze serca. Pan Bóg pierwszy ofiaruje nam swoje serce.” św. Jan Maria Vianney

  Zapraszamy na Adorację i modlitwę przed Najświętszym Sakramentem

  W każdy piątek: 17.oo – 18.oo.

  Chwila medytacji, wyciszenia i modlitwy...

  18 lipca 2022r. 382
 • Oferta Pielgrzymki

  Szczęść Boże kochani, jest oferta pielgrzymki od 14 do 25 listopada tego roku. Guadelupe (2dni), podróż po Meksyku (12 dni) i Akapulco (2 dni).

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z księdzem proboszczem.

  tad_klap@wp.pl

  04 lipca 2022r. 585
 • Przywitanie nowego księdza w naszej parafii

  "Dusza moja usycha za Twoim zbawieniem, w Twym słowie złożyłem moją nadzieję"

  Takie słowa można znaleźć na obrazku prymicyjnym księdza Pawła, który podczas jutrzejszej niedzieli będzie głosił Słowo Boże oraz udzielał błogosławieństwa prymicyjnego po Mszach Świętych. Udzielone błogosławieństwo prymicyjne ma szczególną wartość, z którą związana jest łaska odpustu zupełnego. Nowo wyświecony kapłan jest w sposób nadzwyczajny napełniony Duchem Świętym. Kładąc ręce indywidualnie na głowy wiernych wypowiada modlitwę:

  Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech zstąpi na Ciebie i niech pozostanie z Tobą na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

  Ksiądz Paweł Otrzymał przed miesiącem świecenia kapłańskie w poznańskiej katedrze i zgodnie z Wolą Przełożonych i Ks. Arcybiskupa - podejmuje Służbę Boża w naszej Parafii. Życzymy mu wiele światła Bożego, wytrwałości i sił w posłudze duszpasterskiej. Niech znajdzie tutaj dobre przyjęcie, życzliwość, troskę i wsparcie we wszelkich działaniach w Parafii.

   

  04 lipca 2022r. 434
 • Góra Tabor 2022r.

  Zakończyliśmy Góra Tabor 2022. Nasza młodzież wróciła dzisiaj do swoich domów umocniona. To był czas pełen Boga!

  Chwała Panu! Do zobaczenia za rok.

  04 lipca 2022r. 480 10
 • Dzień Ojca

  Dzisiaj Dzień Ojca.

  Wszystkim Tatusiom składamy najserdeczniejsze życzenia.

  Aby Bóg codziennie się nimi opiekował

  i obdarzał wszelkimi łaskami.

  04 lipca 2022r. 408
 • Pożegnanie księdza Chrisa Czapli oraz brata Dariusza Seewalda

  Pożegnanie księdza Chrisa Czapli oraz brata Dariusza Seewalda, którzy zgodnie z dekretem przełożonych Towarzystwa Chrystusowego, mając na uwadze potrzeby duszpasterskie opuszczają naszą wspólnotę parafialną.

  Msza dziękczynno-pożegnalna księdza Chrisa oraz brata Darka odbędzie się za tydzień tj. 26 czerwca o godz. 18:00.

  04 lipca 2022r. 434
 • Góra Tabor Junior w Marianowie

  Dzieci z naszej parafii angażowała się w spotkaniu młodych chrześcijan: Górę Tabor. Czas na modlitwę, integracje, gry, zabawy, itp. Parę zdjęć z dzisiaj. (18.06.)

  04 lipca 2022r. 377 7
 • Archidiecezjalne Dni Młodych Chojna 2022

  Wczoraj (tj. 17.06.) Nasza młodzież ze scholi Agnus Dei wraz ze swoim opiekunem księdzem Chrisem uczestniczyła jednodniowo w Archidiecezjalne Dni Młodych Chojna 2022

   

  04 lipca 2022r. 393 5
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

  W czwartek (tj. 16 czerwiec) obchodzić będziemy Uroczystość

  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana - Boże Ciało.

  Msze Św. w następującym porządku:

  9.oo, 11.oo i 18.oo

  Tradycyjnie po Mszy Św. na godz. 11.oo wyruszy procesja

  eucharystyczna do czterech ołtarzy.

  Trasa Procesji w tym roku:

  kościół – Armii Krajowej – Wojska Polskiego – Kolejowa – Dworcowa – Armii Krajowej.

  Parafian mieszkających wzdłuż trasy procesji prosimy o dekoracje domów i mieszkań prze umieszczenie, czy to obrazów świętych, czy symboli religijnych, także flag jak i również kwiatów w oknach czy przed domami. Przez to wyrażamy naszą miłość do Chrystusa utajonego w Najświętszym sakramencie. Ołtarze: przy Banku, przy Impulsie, na Dworcowej i przy Figurze Matki Bożej nad jeziorem. Prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy.

  Zapraszamy też dziewczynki do sypania kwiatków podczas procesji, a wszystkie dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe do włączenia się w procesje w strojach komunijnych.

  14 czerwca 2022r. 496
 • UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ w naszym kościele.

  PIERWSZA KOMUNIA ŚW. – już za tydzień w niedzielę 12 czerwca.
  – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej na Mszy o godz. 11.oo.
  Spowiedź przed Pierwszą Komunią  – w sobotę od godz. 10.oo
  O posprzątanie świątyni prosimy bardzo – Rodziców dzieci pierwszokomunijnych

  06 czerwca 2022r. 515
 • Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

  Serdecznie Zapraszamy na czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętgo prowadzone przez naszą młodzież ze scholi Agnus Dei. 

  04 czerwiec g. 19:00

  29 maja 2022r. 583
 • DIAMENTOWY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

  Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Ps 116,12-13

  29 maja 2022r. 594
 • Pielgrzymka - ZIEMA ŚWIĘTA

  Ziemia Święta 8 dni 17.10 – 24.10 2022
  Jerozolima – Betlejem – Hajfa – Góra Karmel – Góra Tabor – Nazaret – Kana
  Galilejska Kafarnaum – Tabgha – Góra Błogosławieństw – Jerycho – Jordan –
  Morze Martwe – Tel Awiw

  - w załączniku przedstawiamy cały plan pielgrzymki.

  23 maja 2022r. 920 1


 • Rzymskokatolicka parafia p.w.

  MB Bolesnej

  ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
  tel: 091 5622 069
  dekanat: Insko
  Towarzystwo Chrystusowe

  KANCELARIA PARAFIALNA

  Poniedziałek: 17:00 do 17:45
  Środa: 18:45 do 19:30
  Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
  Sobota: 10:00 do 11:00

  Konto bankowe:

  Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
  81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

  Konto funduszu remontowego:

  Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
  05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
  Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie