loading...
Rok liturgiczny: C/II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Jana Eudesa, prezbitera
19 sierpnia 2022

Rekolekcje domowe - dzień 35

22 kwietnia 2020r. Odsłon: 571
Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. Oto słowo Boże

ROZWAŻANIE - "OD SŁOWA DO ŻYCIA"

W tych niewielu wersetach Ewangelii skondensowane zastają z wielkim kunsztem i mistrzostwem najważniejsze zagadnienia teologiczne czwartej Ewangelii (relacja Ojciec-Syn; Dar Ojca, zbawcze działanie miłującego Boga; posłanie Syna; wiara, rzeczywistość eschatologiczna, życie wieczne). Działanie Boga zostaje opisane za pomocą trzech czasowników: „dawać", „miłować", „posyłać". Zaraz na początku mowa jest o darze, jaki Bóg przekazuje światu w osobie Jednorodzonego Syna. Słowo „dawać", objawia relację między dającym-darem-odbiorcami daru, prowadzi nas do tajemnicy Boga i Jego działania na korzyść ludzi. Dar ten jest wyrazem miłości Ojca i domaga się od człowieka odpowiedzi miłości. Ewangelista podkreśla także fakt posłania (gr. apostello) Syna przez Ojca. Jezus nie przychodzi sam od siebie, lecz zostaje posłany przez swojego Ojca, aby zbawić świat. Warunkiem koniecznym do zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa - Jednorodzonego Syna Bożego.

POMYŚL

- W jaki sposób Zmartwychwstały udziela nam prawdziwej wolności w działaniu i słowie?
- Z jakiej niewoli grzechu i śmierci wyprowadza mnie obecnie Bóg?
- Jak mogę głosić Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią?
- Do kogo z moich bliskich, przyjaciół i znajomych Pan posyła mnie z przesianiem o Jego zwycięstwie nad mocami zła?

CYTAT NA DZIŚ

Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus (1Kor 12,3)


Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie