loading...
Rok liturgiczny: C/II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Jana Eudesa, prezbitera
19 sierpnia 2022

Rekolekcje domowe - dzień 37

24 kwietnia 2020r. Odsłon: 513
Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Boże

ROZWAŻANIE - "OD SŁOWA DO ŻYCIA"

Janowy opis cudownego rozmnożenia chleba i ryb znajduje swoje paralele w ewangeliach synoptycznych (Mt 14, 14-21; Mk 6, 34-44; ŁK 9, 11-17). Analiza porównawcza tych tekstów pozwala stwierdzić fakt, że autor Czwartej Ewangelii w sposób szczególny podkreśla inicjatywę Jezusa oraz wiąże ten znak z sakramentem Eucharysti. Opis wielkiego tłumu idącego za Jezusem może mieć swoje odniesienie do wędrówki Ludu Bożego na pustyni, który kroczył za Mojżeszem. Także Mojżesz w celu objawienia prawdy, że jest Bożym prorokiem realizującym zamysły samego Boga miał moc czynienia znaków na pustyni (por. manna, Wj 16, 1-35, wyprowadzenie wody ze skały Wj 17, 1-7). Także w miejscu akcji, którą ewangelista umiejscawia na górze, można dostrzec paralele do tekstów starotestamentalnych opisujących objawienie się Boga Mojżeszowi na górze Synaj, Jezus wystawia Filipa na próbę, aby podkreślić fakt, że według kalkulacji czysto ludzkich niemożliwe jest zaspokojenie tak ogromnych potrzeb. Jezus z Nazaretu dostrzega to co wewnętrzne, i mocą Boga przekracza prawa natury i wszelkie racjonalne kalkulacje.

POMYŚL

- Jakie przesłanie kieruje dziś do mnie Jezus?
- O czym pragnie, abym świadczył swoim życiem?
- Jaką dobrą nowinę chce przekazać przeze mnie tym, z którymi się spotykam?
- Co jeszcze mnie powstrzymuje przed głoszeniem tego, co stało się moim udziałem w relacji z Bogiem?

CYTAT NA DZIŚ

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. (Rz 12,21)


Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie