loading...
Rok liturgiczny: C/II
Wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
20 sierpnia 2022

Rekolekcje domowe - dzień 33

20 kwietnia 2020r. Odsłon: 523
Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”.
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. Oto słowo Boże

ROZWAŻANIE - "OS SŁOWA DO ŻYCIA"

Nikodem, dostojnik żydowski przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy i podejmuje z Nim dialog, gdyż jest zadziwiony cudami dokonywanymi przez Mistrza z Nazaretu. Jezus tłumaczy Nikodemowi, że warunkiem ujrzenia królestwa Bożego są narodziny z wysoka. Użyty przez Jezusa grecki termin "anothen" może oznaczać bądź „z wysoka" bądź też „powtórnie". Dostojnik żydowski rozumie naukę Jezusa jako „powtórne narodziny". Trudno mu wyobrazić sobie ponowne narodziny dorosłego człowieka, który miałby ponownie wejść do łona swej matki. Jezus mówi jednak o „narodzinach z wysoka" - z wody i Ducha. Nie chodzi o ponowne wejście do łona matki, ale o wejście do królestwa Bożego. Narodziny, o których mówi Jezus, nie są narodzinami z ciała - z niskości, ale są narodzinami z Ducha - z góry. Ciało symbolizuje to, co słabe, zniszczalne i śmiertelne. Duch natomiast symbolizuje to, co mocne, niezniszczalne i wieczne. Narodziny z wysoka umożliwiają nam wejście w relację miłości z Bogiem i drugim człowiekiem. Dzięki narodzinom z wysoka odkrywamy w nas obraz Boży i otrzymujemy życie wieczne. Wejście do królestwa Bożego nie jest dziełem ludzkiej zaradności, ale darmowym darem Boga.

POMYŚL

- Co znaczy dla mnie, że mam narodzić się z wysoka?
- W jaki sposób trzeba nam przez całe życie pisać w swoim sercu ikonę dziecięctwa Bożego, aby odkrywać wielkie rzeczy, które Bóg z nami czyni?
- W jaki sposób mogę nieustannie otwierać się na działanie Ducha Świętego, który ożywia moją wiarę i pozwala mi głębiej doświadczyć tajemnicy Boga?Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie