loading...
Rok liturgiczny: C/II
Wspomnienie Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
20 sierpnia 2022

Rekolekcje domowe - dzień 31

18 kwietnia 2020r. Odsłon: 537
Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.
Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Oto słowo Boże

ROZWAŻANIE - "OD SŁOWA DO ŻYCIA "
W odniesieniu do pierwszego czytania jakże odmienną postawę uczniów ukazuje dzisiejsza Ewangelia. Jak refren powtarza się tam stwierdzenie, że pierwsza reakcja uczniów na świadectwo o Zmartwychwstaniu jest niewiara. Smutek i rozpacz tak paraliżują ich serca, że stają się głusi i ślepi na orędzie, które Pan im przekazuje za pośrednictwem swoich posłańców (Maria Magdalena, uczniowie idący do Emaus). Zmartwychwstały ukazuje się Jedenastu, gdy siedzą za stołem, obnażając ich upór i wiarę. Znaczące jest jednak to, że nie obraża się na nich i nie rezygnuje z nich, lecz przekazuje im misję: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu. Ta droga od niewiary do wiary w Zmartwychwstałego pokazuje napięcie, jakie istnieje w każdym człowieku. Gdy objawia się tajemnica Boga, to zawsze spotyka się z ludzką ograniczonością, niepokojem, trwogą, rozpaczą, chęcią zabezpieczeń. To zmaganie między tym, co ziemskie, a tym, co niebiańskie, przynależy do duchowej wędrówki każdego z nas. Prośmy, aby Pan obdarzył nas wiarą, która potrafi przezwyciężyć w nas wszystko, co wypływa z naszej ludzkiej słabości!

POMYŚL

- Skąd wypływa moc świadków zmartwychwstałego Pana?
- Jak dzisiaj przekazywać światu orędzie o Bogu żywym?
- Jaką misję mam do spełnienia w swoim życiu?

CYTAT NA DZIŚ

W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. (Ew. Jana 14;2-3)


Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie