loading...
Rok liturgiczny: C/II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Jana Eudesa, prezbitera
19 sierpnia 2022

Rekolekcje domowe - dzień 41

28 kwietnia 2020r. Odsłon: 554
Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Oto słowo Boże

ROZWAŻANIE - "OD SŁOWA DO ŻYCIA"

Rozmówcy Jezusa domagają się od Niego znaku, który potwierdziłby to, czego naucza o pokarmie dającym życie wieczne. Choć Jezus czyni na ich oczach tak wiele znaków, to oni tego nie potrafią zobaczyć. Domagają się czegoś jeszcze bardziej spektakularnego i sensacyjnego. Nie wystarcza im to, co widzą i czego doświadczają. Wspominają cudowną przeszłość oraz marzą o wspaniałej przyszłości, lecz nie dostrzegają tego, co się dzieje tu i teraz w otaczającej ich rzeczywistości. Ci, którzy na pustyni oglądali wielkie działa Boga i karmili się manną, umarli, gdyż pomimo tak wielkich znaków nie byli posłuszni słowu Boga (Joz 5, 6). Manna zsyłana jako pokarm na pustyni staje się zapowiedzią prawdziwego chleba, który pochodzi z nieba - Eucharystii. Jezus utożsamia się z chlebem życia (J 6, 35). Także w naszym życiu koncentrujemy się nieraz na rzeczach przeszłych lub przyszłych, nie zauważając działania Boga, który "dzisiaj" przychodzi do nas w swoim słowie, sakramentach świętych, drugim człowieku. Dla nas tu i teraz aktualne są słowa Jezusa: Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35).

POMYŚL

- Co robić, aby nasze życie stawało się na wzór Jezusa podobne do chleba, który łamiemy dla innych?
- W jaki sposób możemy odnaleźć prawdziwy sens i radość życia?
- Jak często modlę się za tych, od których doświadczam prześladowań, niezrozumienia, którzy ze mnie szydzą?
- Jaką postawę przyjmuję wobec tych, którzy otwarcie okazują swoją wrogość wobec mnie?

CYTAT NA DZIŚ

Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. (Ef 3, 13-14)


Rzymskokatolicka parafia p.w.

MB Bolesnej

ul. kard. A. Hlonda 9, 73-120 CHOCIWEL
tel: 091 5622 069
dekanat: Insko
Towarzystwo Chrystusowe

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek: 17:00 do 17:45
Środa: 18:45 do 19:30
Wtorek, Czwartek, Piątek: nieczynne
Sobota: 10:00 do 11:00

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
81 9375 1041 5500 0114 2000 0010

Konto funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Goleniowie od. w Chociwlu
05 9375 1041 5500 0114 2000 0020
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie