dodano: 2021-10-29 18:49:16 edycja: 2021-10-30 09:05:10 autor: 61 odsłon: 451

Grupy Duszpasterskie

Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być, i chce mieć więcej nie po to, aby bardziej żyć, lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności. Dlatego trzeba tworzyć takie style życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwestycji. W tym kontekście nie mogę ograniczyć się tylko do przypomnienia obowiązku miłosierdzia, czyli obowiązku wspomagania z tego, co „zbywa”, a czasem nawet z tego, co „potrzebne”, by dać ubogiemu to, co dla niego jest niezbędne. Mam na myśli fakt, że również decyzja o takiej, a nie innej inwestycji, w danej dziedzinie produkcji, a nie w innej, jest zawsze wyborem moralnym i kulturowym. Przy zaistnieniu pewnych warunków ekonomicznych i stabilności politycznej, absolutnie niezbędnych, decyzja o zainwestowaniu, czyli o daniu jakiejś społeczności okazji do dowartościowania jej pracy, płynie również z postawy ludzkiej sympatii i zaufania do Opatrzności, w czym ujawniają się ludzkie przymioty tego, kto decyduje. - Jan Paweł II • Schola Młodzieżowa Agnus Dei

  „Kto śpiewa ten dwa razy się modli” - tak mawiał św. Augustyn, dlatego w naszej parafii nie może zabraknąć scholi młodzieżowej. Schola parafialna liczy 8 osób. 

  29 października 2021r. 357 5
 • Liturgiczna Służba Ołtarza

  „Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem , dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii” - Jan Paweł II

  30 października 2021r. 347
 • Matki Żywego Różańca

  Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby Ją ludzie kochali. Odmawiajcie ku Jej czci różaniec. Czyńcie to zawsze (…). Przylgnijcie do różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa. Modlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości. - Ojciec Pio

  30 października 2021r. 329
 • Duszpasterstwo Młodzieży i Dzieci

  „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście, nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!” - Jan Paweł II

  Przystanek August to miejsce spotkań młodzieży. To miejsce gdzie można spędzić chwilę wolnego czasu w gronie rówieśników.

  30 października 2021r. 360
 • Kościół domowy

  „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

  30 października 2021r. 272
 • Scholka Dziecięca Perełki

  „Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem”. - Św Augustyn

  29 października 2021r. 357
 • 29 października 2021r. 30 października 2021r. 61 451