dodano: 2021-10-30 09:21:43 edycja: 2021-10-30 12:02:56 autor: 61 odsłon: 1404

Chrzest

CHRZEST oznacza „zanurzać” w wodzie. (Katechizm Kościoła Katolickiego).
Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,5) i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem światłości” (Ef 5,8)
Imię otrzymane na chrzcie jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

W naszym parafialnym kościele sakrament chrztu jest udzielany w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.15 Ze względu na istotowe zjednoczenie sakramentu chrztu z sakramentem Eucharystii nie udzielamy chrztu poza Mszą świętą.  W uzasadnionych wypadkach jest możliwy chrzest w inne dni.

Dziecko do chrztu należy zgłosić przynajmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed tą datą.
- Należy przedstawić akt urodzenia dziecka (do wglądu). Jeśli dziecko urodziło się za granicą i będzie zarejestrowane w Polsce należy przedstawić polski Akt urodzenia z USC.
- Należy również podać dane chrzestnych: imię i nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania.
Jeżeli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii, to sprawą podstawowej wagi jest otrzymanie zgody na chrzest poza własną parafią. Ważne! Parafią dziecka jest parafia jego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.
- Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Bez przeszkód może przystąpić do spowiedzi i Komunii św. Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą zostać chrzestnymi.
- Chrzestni powinni dostarczyć z parafii swojego ZAMIESZKANIA (nieistotne jest administracyjne zameldowanie) zaświadczenie, że są wierząc  praktykujący i mogą być chrzestnymi dziecka.

- Chrzestni mieszkający na terenie naszej parafii również powinni zgłosić się do naszej kancelarii parafialnej i poprosić o te delegację na rodzica Chrzestnego
- Rodzice i Chrzestni do chrztu przygotowują się przez sakramentalną spowiedź oraz katechezę przedchrzcielną. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę przedchrzcielną. Podczas tego
jednorazowego spotkania zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca sakramentu chrztu, płynących z niego przywilejów i zobowiązań oraz omówiona liturgia sakramentu. 

Katechezy chrzcielne prowadzone są w soboty przed dniem Chrztu zazwyczaj o g. 17.oo


30 października 2021r. 30 października 2021r. 61 1404