dodano: 2023-05-17 11:53:40 edycja: 2023-05-17 11:54:08 autor: 61 odsłon: 164

Rocznica święceń ks. Pawła Hałgasa SChr

”Ksiądz nie jest księdzem dla siebie. On sobie nie udziela rozgrzeszenia. On sobie nie rozdaje sakramentów. On nie jest dla siebie, ale jest dla was!” - św. Jan Vianney

Dzisiaj (17.05.) ks. Paweł Hałgas SChr przeżywa swoją 1. rocznicę Święceń Kapłańskich . Pod koniec czerwca Opatrzność Boża zrządziła, że właśnie nasza wspólnota parafialna pw. MB. Bolesnej, stała się jego pierwszym domem kapłańskiego życia. Ks. Paweł napisał na swoim obrazku prymicyjnym słowa z Księgi Psalmów 119,81 "Dusza moja usycha z tęsknoty za Twoim zbawieniem, w Twym słowie złożyłem moją nadzieję. Tego Ci życzymy, abyś ZAWSZE pokładał nadzieję w Panu, abyś całym życiem służył Chrystusowi i słyszał nieustannie w swoim sercu słowa naszego Mistrza: - Jesteś mi potrzebny!

"Potrzebne mi są twoje ręce, bym mógł dalej błogosławić,

Potrzebne mi są twoje wargi, bym mógł dalej mówić,

Potrzebne mi jest twoje ciało, bym mógł dalej cierpieć,

Potrzebne mi jest twoje serce, bym mógł dalej kochać,

Potrzebny mi jesteś ty, bym mógł dalej zbawiać.

Zostań ze mną, synu! " (ks. Michel Quoist)

Dziękujemy za rok Twojej kapłańskiej posługi....

Tym samym, serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na Mszę dziękczynną - dzisiaj (17.05.) o godz. 18:00 w int. ks. Pawła w pierwsza rocznicę święceń kapłańskich. Otoczmy naszego księdza dzisiaj szczególną modlitwą.


17 maja 2023r. 17 maja 2023r. 61 164