dodano: 2021-10-30 11:35:12 edycja: 2021-10-30 11:58:23 autor: 61 odsłon: 372

Wymowa Śmierci i Pogrzebu

Wymowa śmierci i pogrzebu
W Katechizmie Kościoła Katolickiego, że wszystkie sakramenty, szczególnie zaś sakramenty
wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia), mają na celu ostatnią
Paschę dziecka Bożego, czyli nasze przejście z tej ziemi do domu Ojca w niebie. Chrześcijański
sens naszej śmierci odczytujemy w śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu nasze życie jedynie zmienia się, ale nigdy nie kończy wraz z zakończeniem
ziemskiej wędrówki. Kościół widzi w dniu śmierci chrześcijanina, po zakończeniu życia
sakramentalnego, dopełnienie jego nowych narodzin do Królestwa niebieskiego rozpoczętych
podczas chrztu świętego. Nasz Kościół, w którym chrześcijanin umacniał się słowem Bożym i
sakramentami, towarzyszy mu w jego ostatniej drodze tu na ziemi i oddaje go w ręce dobrego
Ojca. Ofiarowuje go przez Chrystusa Ojcu i z nadzieją składa jego ciało w ziemi, wierząc, że
zmartwychwstanie ono w chwale. Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentów,
ani też sakramentaliów, bowiem zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii
sakramentalnej. W liturgii pogrzebowej pragniemy oddać naszą posługę zmarłemu, zanieść do
Boga modlitwy w jego intencji i wyrazić naszą z nim łączność


30 października 2021r. 30 października 2021r. 61 372