dodano: 2021-10-30 13:10:23 edycja: 2021-10-30 13:12:06 autor: 61 odsłon: 1603

Historia parafii i duszpasterstwa

Historia parafii

Pierwszy kościół zbudowano w Chociwlu w 1124 r. Budowę obecnego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej rozpoczęto w roku 1408, a ukończono w 1460.

Ostatni proboszcz rzymskokatolicki przed reformacją Paulus Kitzmann objął obowiązki w roku 1489. W roku 1530 siły zbrojne reformacji z Dobrej i Stargardu wypędzają ostatniego proboszcza, który uchodzi do Marianowa. W roku 1945 kościół obejmują ponownie katolicy. Od tego czasu duszapsterstwo prowadzą księża Chrystusowcy.

Kościół poświęcił ks. Wiktor Szczęsny TChr 17.08.1945 r. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Tadeusz Kłapkowski TChr

Historia duszpasterstwa w Chociwlu

Należy przypuszczać na podstawie opracowań H. Lemcke , że pierwszy kościół wybudowano około 1124 roku, wyznania rzymsko – katolickiego. Pierwsze wzmianki o proboszczu pojawiają się po przyznaniu Chociwlowi praw miejskich w 1338 roku. Proboszczem był wówczas ks. Johann. Ostatnim proboszczem rzymsko – katolickim był Paulus Kitzman. Obowiązki objął w 1489 roku, a w 1530 roku reformacja wypędziła go do Marianowa. Następuje długi okres panowania wyznania protestanckiego. Władzę duchowną w kościele chociwelskim pełnią duchowni ewangeliccy. Początkowo dojeżdżają z Dobrej. Pierwszym pastorem w Chociwlu był Wilhelm Heder z Westwalii, który zmarł na ospę w 1565 roku i po nim było jeszcze 20 duchownych. Ostatniego pastora powołano 19.08.1898 i był nim Johann Karol Gottlob.


30 października 2021r. 30 października 2021r. 61 1603