dodano: 2023-03-20 10:44:22 edycja: 2023-03-25 22:34:50 autor: 61 odsłon: 108

Parafialny Klub Seniora (PKS)

„Podeszły wiek jest czasem łaski, który wzywa, aby z żarliwszą miłością zjednoczyć się ze zbawczą tajemnicą Chrystusa i głębiej uczestniczyć w realizacji Jego zamysłu zbawienia. Kościół patrzy z miłością i ufnością na was, ludzi starszych, starając się przyczyniać do powstania takiego środowiska ludzkiego, społecznego i duchowego, w którym każdy człowiek będzie mógł przeżywać w pełni i z godnością ten ważny etap swojego życia”.

św. Jan Paweł II, przemówienie do osób starszych, 2000

Klub Seniora przy parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu.

Spotkanie "PKS" W KAŻDY PONIEDZIAŁEK G. 16:30

Pierwsze, organizacyjne spotkanie odbyło się 23 marca czwartek g. 16.oo. w salce parafialnej. Ustalimy wówczas plan działania oraz cele i zasady funkcjonowania Klubu. Członkami Klubu Seniora są renciści, emeryci oraz osoby samotne z terenu parafii, a zaproszeni są wszyscy chętni.
Drogi Seniorze, Rencisto i Emerycie! To zaproszenie kierujemy właśnie do Ciebie. Nawet jeśli zajmujesz się wnukami znajdź czas dla siebie. Czekamy!

 

Zadania realizowane przez Klub Seniora mają na celu:

Pierwsza Prelekcja: Objawy przed chorobowe – wczesne wykrywanie chorób, zagrożenia związane z zażywaniem wielu leków, czyli z łączeniem wielu leków -  fachowa porada i ostrzeżenia.  Zasady funkcjonowania Parafial Klubu Seniora, terminy spotkań i pozostałe sprawy

Druga Preselekcja: Przygotowanie do przeżycia Triduum Paschalnego - projekcja pięknego filmu pt „Siedem kilometrów od Jerozolimy”

Miejsce spotkań: salka parafialna


20 marca 2023r. 25 marca 2023r. 61 108