dodano: 2023-05-17 12:51:21 edycja: 2023-05-23 16:23:24 autor: 61 odsłon: 307

Duszpasterze - pochodzący z naszej parafii

Kapłani, którzy pochodzą z naszej parafii.  • ks. prob. mgr Piotr Redliński SChr

  Ks. Piotr Redliński urodził się 12 lipca w 1973 roku.

  Święcenia Kapłańskie przyjął 2001 roku, wraz z ks. lic. Krzysztof Olejnik Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej. Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w bazylice archikatedralnej w Poznaniu z rąk ks. abpa Juliusza Paetza.

  23 maja 2023r. 157
 • ks. prob. mgr Marek Nikiel SChr

  Święcenia Kapłańskie przyjął 18 maja 2010 roku, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w bazylice archikatedralnej w Poznaniu pod przewodnictwem bpa Zdzisława Fortuniaka, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.

  23 maja 2023r. 217
 • ks. mgr Marcin Seweryn Ossoliński SChr

  Został wyświęcony przez posługę JE ks. bpa Damiana Bryla dnia 23 maja 2017 r o godz. 10:00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Swoją Mszę prymicyjną w naszym kościele odprawił 28 maja 2017 (niedziela) o godz. 11:00.

  od 2017 do 2018 roku był wikariuszem w parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach, następnie od 2018 do 2022 roku w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie.

  Aktualnie wikariusz w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach

  17 maja 2023r. 140
 • ks. mgr. Maksymilian Ślusarczyk SChr

  Ks. Maksymilian ur. 25 czerwca 1993 roku, syn Anny i Waldemara. Student uczelni Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Świętego Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum. Ks. Maksymilian przyjął święcenia kapłańskie 21 maj w 2019 roku. Swoją Mszę prymicyjną sprawował 26 maja. Księdzu Maksymilianowy przy Ołtarzu towarzyszyli kapłani z naszej parafii oraz zaprzyjaźnieni współbracia z Towarzystwa Chrystusowego z kraju i zza granicy. Kazanie prymicyjne wygłosił, również nasz parafianin, ks. Marek Nikiel SChr. Po uroczystej i niezwykle wzruszającej Mszy świętej ks. Prymicjant udzielił wszystkim licznie zebranym parafianom błogosławieństwa prymicyjnego. 

  17 maja 2023r. 135
 • 17 maja 2023r. 23 maja 2023r. 61 307