dodano: 2023-05-23 17:45:28 edycja: 2023-05-23 21:43:51 autor: 61 odsłon: 333

Byli Duszpasterze

Duszpasterze, którzy posługiwali w naszej parafii. • Proboszczowie naszej parafii

  „Śliczny przykład tej głębokiej znajomości Chrystusa, która się kryje w samej świętości kapłana, dał nam św. Jan Vianney, proboszcz z Ars, który najpierw brakiem zdolności w kłopot wprawiał swych profesorów, nato aby potem dzięki swej świętości wprawiać w zachwyt swych parafjan, już nie tylko przykładem życia, ale i pełnem miłości i światła nadprzyrodzonego nauczaniem. Samo wykształcenie bez świętości życia, zdobytej wychowaniem, nigdy do takich rezultatów nie doprowadzi i na tem to polega wyższość wychowania nad nauczaniem, jeśli je chcieć sobie przeciwstawić.“

  23 maja 2023r. 187
 • Wikariusze i pomoc duszpasterska

   

   

  24 maja 2023r. 282
 • Bracia i Siostry Zakonne

  24 maja 2023r. 190
 • 23 maja 2023r. 23 maja 2023r. 61 333