Uroczystość Wszystkich Świętych

2018-11-08 16:18:59
 

Jak co roku 1 listopada Kościół obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu wpatrujemy się w tych, którzy osiągnęli chwałę zbawionych, uwielbiając Boga, który jest źródłem świętości. W naszej wspólnocie parafialnej główne obchody tej uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 procesją na cmentarzu, w której powierzaliśmy miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy już z tego świata odeszli, naszej modlitwie przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy Senderek SChr.

Uroczysta Msza święta rozpoczęła się o godzinie 11:00. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Marek Grygiel SChr – Superior Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego. W homilii ks. Superior zachęcał nas do wpatrywania się w tych, których Kościół wyniósł na ołtarze, jednocześnie zauważył, że również pośród nas żyli i wciąż żyją ludzie święci. Wieczorem o godz. 18.30 licznie zgromadzeni na cmentarzu parafianie, wraz ze swymi duszpasterzami i klerykami modlili się za zmarłych, rozważając chwalebne tajemnice różańca.