Ogłoszenia Duszpasterskie na 16 Niedzielę Zwykł±

2011-07-16 11:59:59
 

 Wakacje to podarowany nam czas, który niech   sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu  służy także każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiaj±c się wakacjami, oddaleniem ¶wi±tyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego ¶wiadkiem wobec bliĽnich i ¶wiata!

 

 
Ogłoszenia
 
 1  W najbliższ± ¶rodę tj. 20 lipca organizujemy wyjazd dla dzieci do kina "Helios" na film trójwymiarowy "Auta 2". Wyjazd przy plebani o godz. 9.00.
 2  Spotkanie organizacyjne przed Piesz± Pielgrzymk± na Jasn± Górę odbędzie się  1 sierpnia o godz. 19:00 na plebanii.
 3  Przypominamy o dokonywaniu wpłat na wyjazd ministrantów do Warszawy. Spotkanie przedwyjazdowe odbędzie się na pocz±tku sierpnia.
 4  Indeksy dla pierwszych i drugich klas s± do odebrania w zakrystii.
 5  Dziękuj±c osobom sprz±tajacym nasz ko¶ciół oraz tym, którzy złożyli ofiarę na pr±d zapraszamy na Mszę ¶w. w ich intencji oraz ich rodzin, która zostanie odprawiona w poniedziałek 18. lipca o godz. 18.00. O posprz±tanie ko¶cioła prosimy osoby z ulicy......
 6  W czasie wakacji spowiadamy tylko  przed każd± Msz± ¦w.
 7  W pi±tek wieczorem wróciła pełna wrażeń i przeżyć  nasza pielgrzymka ze szlaków na Sycylii. Jej uczestnicy zakupili w Palermo  u ¶w. Rozalii kielich mszalny  z którego dzisiaj korzystamy do odprawienia mszy ¶w. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
 8  Polecamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Go¶ciu niedzielnym dzisiaj m.im: "argumenty za i przeciw dotycz±ce obowi±zku posyłania 6-latków do szkoły".W tygodniku "Niedziela" można przeczytać o O¶mieszaniu prawdy. Artur Stelmasiak pisze w artykule o  Białej Księdze w której zebrano niepodważalne dokumenty ze ¶ledztwa smoleńskiego. Analizuje fakty i wnioski, które były najbardziej wy¶miewane przez opinię publiczn±.
 9  Solenizantom oraz jubilatom nadchodz±cego tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i łask. Wszystkim wyjeżdżaj±cych na wakcję życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.
 
 ¦lub katolicki pragn± zawrzeć:

Stanisławska Marta – Bród Parafia tutejsza
Dorsz Michał – Grzęzno ¦w. Klary, Dobra Nowogardzka

Intencje mszalne

 niedziela (17-07-2011)
9:00    ¶p. Olga Nabożniak, ¶p. Teodor, ¶p. Anna
11:00    ¶p. Bronislaw - w 9.rocz. ¶mierci,   ¶p. Mikołaj, ¶p. Ignacy
18:00    ¶p. Józefa (ona) i Franciszek Horbaczewscy
 poniedziałek (18-07-2011)
7:00    ¦p. Szczepan Pukajło – gr. 19
18:00    ¶p. Lilianna, Stefan, Elżbieta
18:00    O Boże Błogosławieństwo dla sprz±taj±cych ko¶ciół i ich  rodzin.
 wtorek (19-07-2011)
7:00    ¦p. Szczepan Pukajło – gr. 20
18:00    ¶p. Syna Artura i zmarłych z rodziny
 ¶roda (20-07-2011)
7:00    ¦p. Szczepan Pukajło – gr. 21
18:00    ¶p. Urszula Małecka w 5 rocz ¶mierci
 czwartek (21-07-2011)
7:00    ¦p. Szczepan Pukajło – gr. 22
18:00    ¶p. Franciszek i Władysław
 pi±tek (22-07-2011)
7:00    ¦p. Szczepan Pukajło – gr. 23
18:00    ¶p. Janina Zaklukiewicz - w 1 rocz. ¶mierci i zm. z rodziny - int. od dzieci
 sobota (23-07-2011)
9:00    ¶p. Edward Migda - w 16 rocz. ¶mierci, ¶p. Tomasz, Franciszka (ona), Olga, Bronisław (on)
18:00    ¶p. Eugenia Deniziuk - int. od s±siadów
 niedziela (24-07-2011)
9:00    ¶p. Bronisław (on), Bronisława (ona), ¶p. Bogdan
11:00    ¶p. Zdzisław Zarych - w 12 rocz. ¶mierci - int. od córki
18:00    ¶p. Krzysztof Jałojda