IV Niedziela Wielkiego Postu

km
2009-03-21 15:46:40
 

W kolejn±, już czwart± niedzielę Wielkiego Postu Chrystus zaprasza nas do trwania na Jego Krzyżowej Drodze, zaprasza nas do nawrócenia i odnalezienia pełnej komunii z Nim, aby owocnie uczestniczyć w tajemnicy Jego ¶mierci i zmartwychwstania. Wielki Post to sprzyjaj±ca okazja do dokonania głębokiej rewizji życia.

 

 

1 Dzi¶ nie brakuje ochrzczonych, którzy przyjmuj± postawę ukrytego sprzeciwu, a niekiedy także otwartego buntu wobec Chrystusowego wymagaj±cego wezwania. Modlitwę traktuj± powierzchownie, a słowo Boże nie ma wpływu na ich codzienne życie. Dla wielu sakrament pokuty nic nie znaczy, a niedzielna Eucharystia jest tylko obowi±zkiem do spełnienia. Może warto, aby każdy z nas odpowiedział sobie na kilka pytań: Jak przyjmuję Chrystusowe wezwanie do nawrócenia w tym Wielkim Po¶cie? Jak głębokich przemian w swoim życiu już dokonałem? A może zmarnowałem minione tygodnie?
 2 Powagę Wielkiego Postu przerywa na chwilę dzisiejsza niedziela, któr± nazywamy „niedziel± laetare”, czyli niedziel± rado¶ci. Nawet szaty liturgiczne mog± przybrać kolor różowy. Dawniej w Ko¶ciele tylko w tę niedzielę udzielano sakramentu kapłaństwa, a papież błogosławił róże na znak zwycięstwa wiosny nad zim±.
 3 Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: pi±tkowej Drodze Krzyżowej i  o godz. 17:30 dla dorosłych, dla dzieci o godz. 16:30, a dla młodzieży o godz. 19:00. Nabożeństwo Gorzkich Zali odprawiamy w każd± niedzielę o godz. 17:00 .
 4 Bardzo dziękujemy  wszystkim nauczycielom i wychowawcom ze szkoły podstawowej za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji  szkolnych.
 5 W tym tygodniu, w ¶rodę, 25 marca, jeszcze jedna uroczysto¶ć – Zwiastowanie Pańskie. Uroczysto¶ć tę obchodzimy w Ko¶ciele także jako Dzień ¦więto¶ci Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zorganizowan± w tym dniu zbiórkę pieniężn± do puszek przeznaczymy na Fundusz Obrony Życia. Gor±co polecam j± ofiarno¶ci Parafian! Msze ¶w. w tym dniu o godz. 9;00 i 18:00
 6 Proponujemy wspólny wyjazd do Polanicy Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej. Termin wyjazdu 25. 04-2.05. Koszt pobytu i podróży to 500 zł. Będzie też dobra okazja do nawiedzenia wielu pięknych miejsc jak Praga czeska, Wambierzyce. Zapisy w zakrystii.
 7 Członków rady parafialnej zapraszamy na spotkanie dzisiaj o godz. 16:00 do sali na plebanii.
 8 Pielgrzymka do Grecji ¶ladami ¶w. Pawła  zmieniła program.  Wyjazd ten potrwa tylko 12 dni i będzie kosztować 2 250 zł. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania.
 9 W podziękowaniu dla osób sprz±taj±cych ko¶ciół i tych, którzy złożyli ofiarę na pr±d, pragniemy zaprosić na Mszę ¶w. w ich intencji oraz ich rodzin, która zostanie odprawiona  w poniedziałek   o godz. 18:00. W tym tygodniu prosimy mieszkańców z ulicy:
 10 W ubiegła niedzielę zebrali¶my do puszek na dzieło Misyjna Ko¶cioła kwotę 450 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
 11 Solenizantom i jubilatom nadchodz±cego tygodnia życzymy  dużo zdrowia i siły i obfitych Bożych łask.


¦lub katolicki pragn± zawrzeć
 
 1
 pierwsza Kryj Justyna– Chociwel Chociwel, Matki Boskiej Bolesnej
Sobecki Jacek– Gronówko Inisko, pw.¶w. Józefa
 2
 pierwsza Altheim Anna– Chociwel Parafia tutejsza
Różewicki Wojciech– Jeleń Jelenino, Niepokalanego Poczęcia Naj¶więtszej Maryi Panny
 3
 druga Sztylka Dominika– Dzwonowo Gogolewo, pw. M.B. Częstochowskiej
Makowski Marcin– Lisowo Parafia tutejsza
 4
 trzecia Borszyńska Małgorzata– Karkowo Kania,  pw. ¦w. Stanisława Kostki
Zabłocki Wilhelm– Chociwel Parafia tutejsza
 5
 trzecia Haraburda Aneta– Łobez Łobez, pw. Najsw. Serca Pana Jezusa
Szaro Mariusz– Chociwel Parafia tutejsza
 

 

Intencje mszalne
 niedziela (22-03-2009)
9:00 ¶p. Jan, Władysław Zauliczni w rocz. ¶m. o życie wieczne
11:00 ¶p. Janina Karwaj w 1 rocz. ¶m i ¶p. Eustachy Karwaj w 5 rocz. ¶m.
18:00 Dziękczynna za szczę¶liw± operację i przeżyte 89 lat, o zdrowie i łaski od Boga
 poniedziałek (23-03-2009)
7:00 ¶p. Marcin Nurczyk greg. 23
7:00 ¶p. Józef Kolak greg. 23
18:00 ¶p. Maria, Bronisław, Teresa
18:00 O bog. Boże dla rodzin sprz±taj±cych ko¶ciół
 wtorek (24-03-2009)
7:00 ¶p. Józef Kolak greg. 24
7:00 ¶p. Marcin Nurczyk greg. 24
18:00 O zdrowie i błog. Boże dla Stanisławy (ona) i Andrzeja Kmet, o szczę¶liw± podróż i błog. Boże w pracy dla Jana
 ¶roda (25-03-2009)
9:00 ¶p. Józef Kolak greg. 25
9:00 ¶p. Marcin Nurczyk greg. 25
18:00 W 50 urodziny Wandy o błog. Boże i opiekę Matki Naj¶w.
 czwartek (26-03-2009)
7:00 ¶p. Marcin Nurczyk greg. 26
7:00 ¶p. Józef Kolak greg. 26
18:00 ¶p. Julia Chlebicka int. od ucz. Pogrzebu
 pi±tek (27-03-2009)
7:00 ¶p. Marcin Nurczyk greg. 27
7:00 ¶p. Józef Kolak greg. 27
18:00 W 50 rocz. ¶m. Teresa, Wojciech, Julian, Jan Piwko
18:00 ¶p. Czesław Gzyl w 5 rocz. ¶m. oraz ¶p. rodziców Stefan, Marta i Jan, Stanisława (ona)
 sobota (28-03-2009)
9:00 ¶p. Marcin Nurczyk greg. 28
9:00 ¶p. Józef, Wacław w rocz. ¶m.
18:00 ¶p. Józef Kolak greg. 28
18:00 ¶p. Andrzej Araszkiewicz w 7 rocz. ¶m.
 niedziela (29-03-2009)
9:00 ¶p. Balbina, Władysław i zm. z rodziny Kowalskich, Dyniów i Szymańskich
11:00 ¶p. Julia i Andrzej Huła i zmarłych z rodz. Buryń
18:00 ¶p. Wanda Radaszewska w 7 rocz. ¶m.