Niedziela Chrztu Pańskiego

km
2009-01-10 21:40:19
 

W niedzielę Chrztu Pańskiego warto przypomnieć swój własny chrzest. Przez ten bowiem sakrament stali¶my się dziećmi Bożymi i tworzymy wspólnotę ko¶cioła.  Przy tej okazji warto podnie¶ć dwie istotny sprawy:

 

 


 

1 1/ Nadajemy na chrzcie imiona chrze¶cijańskie, a przynajmniej drugie imię. Koniecznie trzeba pamiętać, aby imię było piękne, ale nie udziwnione. Będzie mu towarzyszyło przez całe życie, a nie tylko w wieku dziecięcym.
2/ Rodzice chrzestni winni być ¶wiadkami wiary Ko¶cioła. . Musz± być katolikami, którzy wyznaj± swoj± wiarę życiem zgodnym  z nauka ko¶cioła. Nie s± dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyj± w nieskaramentalnych zwi±zkach małżeńskich oraz młodzież która nie uczęszcza na naukę religii. . Należy unikać zapraszania  na rodziców chrzestnych ludzi przygodnych, którzy nie będ± się interesowali wychowaniem religijnym chrze¶niaka.
3/ W Ko¶ciele praktykowany jest zwyczaj udzielania  chrztu  w pierwszych tygodniach życia dziecka
 2 Trwa wizyta duszpasterska zwana „kolęd±”. Niech ona będzie okazj± do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi w nasz dom Boże błogosławieństwo.

Plan kolędy
Poniedziałek 12 stycznia
1/ Dworska
2/ Dworcowa
3/Dworcowa

Wtorek 13 stycznia
1/ Słowackiego, Warszawska, H.  D±browskiego 10B
2/ Grunwaldzka
3/ Zachodnia , Piaskowa

¦roda 14 stycznia
1/Studzianki, Graniczna , H. D±browskiego 14,15,16,17,18,19,20,21,23
2/H. D±browskiego 10A
3/ Kolejowa, Szkolna

Czwartek 15 stycznia
1/ Armii Krajowej 12 A, B, C, D
2/  Armii Krajowej 2 ABC i 4 ABC
3/ Armii Krajowej 10 ABCDE

Pi±tek 16 Stycznia
1/ul D±browskiego 2ABCDE
2/ ul. D±browskiego 4 ABCD i 6 ABC
3/ ul. D±browskiego 7 ABCD i 8 AB

Sobota 17 Stycznia
1/ ul. D±browskiego 11ABCD i  13 ABCD
2/ ul. D±browskiego 10 klatka A i B,  ul. D±browskiego 9ABC
3/ Kołat, Polna, Rynkowa i PRL ,
 3 Jak zawsze dziękujemy za posprz±tanie ko¶cioła i złożenie ofiary na energie elektryczn±. Msza ¶w. o Boże błog. dla rodzin, które wł±czyły się solidarnie w troskę o nasz± ¶wi±tynie zapraszamy na msze ¶w. w czwartek o godz. 7:00. W tym tygodniu prosimy o posprz±tanie ko¶cioła  wiernych z ulicy
 4 Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły. Jednak tradycyjnie przedłużamy ¶piewanie kolęd do 2 lutego, czyli do ¶więta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej, które bezpo¶rednio wi±że się z Bożym Narodzeniem
 5 Wszystkich pielgrzymów udaj±cych się w tym roku ¶ladami ¶w. Pawła zapraszamy dzisiaj na spotkanie do sali kominkowej  na godz. 17:00
 6 Pragniemy już dzisiaj zaproponować wspólny wyjazd dla dorosłych do Kotliny Kłodzkiej do Polanicy Zdroju w terminie 25 kwietnia do 2 maja. W planie wiele ciekawych pielgrzymek i wycieczek w tym do Pragi czeskiej. Koszt całkowity to 500 zł. Spotkanie organizacyjne z podaniem programu 25 lutego o godz. 17:00  w sali kominkowej.
 7 W drugim tygodniu ferii pragniemy zorganizować wypoczynek dla dzieci od 26 stycznia. Zaplanowali¶my wyjazd na pływalnie do Gryfina, do kina, spędzanie wolnego czasu w terenie. Szczegóły i zapisy już w przyszła niedzielę tylko w zakrystii.
 8 Przypominamy wszystkim wyjeżdżaj±cym do Poronina, że pieni±dze należy wpłacać  do 14 stycznia.
 9 Solenizantom i jubilatom nadchodz±cego tygodnia życzymy  dużo zdrowia i siły i obfitych Bożych łask.

 ZapowiedĽ:
 1
 pierwsza Kryj Gabriela– O¶wino Chociwel, Matki Bożej Bolesnej
Kryj Paweł– O¶wino Chociwel, Matki Bożej Bolesnej
 2
 trzecia Kleszcz Krzysztofa– Chociwel Parafia tutejsza
Staniszewski Leszek– Chociwel Tutejsza
 

 W minionym tygodniu zmarł:
 1 ¦.p. Szczepaniak Stefan– ul. Zwycięzców niedziela

Intencje mszalne

(11-01-2009)
9:00 Dziękczynna w 20 rocz. ¶lubu Elżbiety i Władysława - int. od dzieci
11:00 ¶p. Tadeusz w 18 rocz. ¶m. i ¶p. rodziców Marta, Józef, Janina, Edward
18:00 ¶p. Mirosław Mykanik greg. 7
 poniedziałek (12-01-2009)
7:00 ¶p. Ignacy Biel greg. 15
18:00 ¶p. Mirosław Mykanik greg. 8
 wtorek (13-01-2009)
7:00 ¶p. Leszek Kiewel w 1 rocz. ¶m oraz ¶p. Stefan i Marianna (ona)
7:00 ¶p. Mirosław Mykanik greg. 9
7:00 ¶p. Ignacy Biel greg. 16
18:00 ¶p. Walter Kuczyński w 14 rocz. ¶m.
 ¶roda (14-01-2009)
7:00 ¶p. Ignacy Biel greg. 17
7:00 ¶p. Mirosław Mykanik greg. 10
18:00 ¶p. Janusz Marcinkiewicz
 czwartek (15-01-2009)
7:00 ¶p. Ignacy Biel greg. 18
18:00 W 60 urodziny Ireny z pro¶ba o wszelkie łaski  od Boga - int. od córki z zięciem
18:00 ¶p. Mirosław Mykanik greg. 11
 pi±tek (16-01-2009)
7:00 ¶p. Mirosław Mykanik greg. 12
7:00 ¶p. Ignacy Biel greg. 19
18:00 ¶p. Jan i Antoni w rocz. ¶m. oraz Władysława (ona)
18:00 ¶p. Janina i Stanisław Zaklukiewicz o szczę¶cie wieczne
 sobota (17-01-2009)
9:00 ¶p. Mirosław Mykanik greg. 13
9:00 ¶p. Ignacy Biel greg. 20
9:00 O zdrowie , Błog. Boże i szczę¶liwe rozwi±zanie dla Anny
18:00 sp. Marian Bożek w roczn. ¶mierci
 niedziela (18-01-2009)
9:00 ¶p. Bronisława (ona) w 10 rocz. ¶m. i zmarłych z rodziny
11:00 ¶p. Anastazja Rainczuk i zm. z rodziny
18:00 ¶p. Mirosław Mykanik greg. 14