Dziś poniedziałek, 10 grudnia 2018 r, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii


Serwis odwiedzono 12389827 razy.

Funkcje w Liturgicznej Służbie Ołtarza

16 grudnia w tajnym głosowaniu przez ministrantów i lektorów został wybrany nowy zarząd LSO. Obecnie funkcje Prezesa pełni lektor Mateusz Dubis, jego zastępcą został Krzysztof Majsakowski, natomiast Animatorem Michał Majsakowski oraz Nataniel Sikora a Kronikarzem Wojciech Rachtan. Gratulujemy i życzymy owocnej służby.

FUNKCJE W ZARZĄDZIE LSO MB Bolesnej w Chociwlu


PREZES MATEUSZ DUBIS – osoba wybierana spośród lektorów w tajnym głosowaniu przez wszystkich członków wspólnoty. Do jego obowiązków należy godne reprezentowanie całej wspólnoty publicznie, pełni funkcje reprezentacyjne np. podczas składania życzeń. Troszczy się o należytą organizację czynności liturgicznych, jest odpowiedzialny za przygotowanie asysty oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem liturgii. Dba o sprawy finansowe, koordynuje przebieg kolędy. Bierze czynny udział w spotkaniach wspólnoty. Prezes wybierany jest na okres jednego roku z możliwością ponownego wyboru na to stanowisko po zakończeniu kadencji.

Vice-PREZES KRZYSZTOF MAJSAKOWSKI - osoba wybierana spośród ministrantów w tajnym głosowaniu przez wszystkich członków wspólnoty. Spełnia obowiązki prezesa w razie jego nieobecności. Vice-Prezes wybierany jest na okres jednego roku z możliwością ponownego wyboru na to stanowisko po zakończeniu kadencji.

ANIMATOR MICHAŁ MAJSAKOWSKI i NATANIEL SIKORA – osoby pełniące tę funkcję są odpowiedzialne za przygotowanie aspirantów, kandydatów na ministrantów do właściwego i odpowiedzialnego sprawowania posługi, kształtują w nich ducha pobożności i modlitwy.

KRONIKARZ WOJCIECH RACHTAN dokumentuje wszelkie wydarzenia związane ze służba liturgiczną, prowadzi kronikę, przygotowuje informacje oraz zdjęcia na stronę internetową.

Odsłon: 253     
© 2007 - KOMPANIA TWÓRCZA      Parafia rzymskokatolicka p.w. MB Bolesnej , ul. Mała 9, 73-120 CHOCIWEL