Dziś środa, 19 września 2019 r, imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda


Serwis odwiedzono 17159019 razy.

Drugi etap prac konserwtorskich w naszym kościele zakończony.

Opis przeprowadzonych prac w naszym kościele.

Powodem przeprowadzonych prac były pogłębiające się rysy i spękania na
prezbiterium od zewnątrz i wewnątrz, na murze nad nawą boczną od wewnątrz
i zewnątrz – od strony południowej, na przybudówkach od strony południowej,
oraz na sklepieniach nad prezbiterium.

Rysy zewnętrzne naprawiono metodą Brutt Saver. Miejscowe przemurowania wykonano z cegły gotyckiej, na zaprawie wapiennej trasowej.Cegły zaspoinowano trasową zaprawą firmy Tubag. Pęknięte cegły naprawiono
zaprawkami firmy Remmers, oraz zespojono laserunkowo farbami akrylowymi
firmy Keim. Blendy zatynkowano tynkiem wapiennym.
Rysy występujące nad sklepieniami kościoła naprawiono metodą Brutt
Saver. Miejscowe przemurowania wykonano z cegły gotyckiej, na zaprawie
wapiennej trasowej.Z prętów utworzono wieniec, ciągnący się przez całą południową nawę boczną, jak i dookoła prezbiterium.
 Rysy wewnątrz.
Rysy występujące wewnątrz kościoła na ścianach, naprawiono metodą
Brutt Saver. Prezbiterium oraz miejsca, gdzie wykonano naprawy spękań,
pomalowano farbami wapiennymi firmy Keim Athenit Luciente o kolorze 9136.
Podczas wykonywania prac przy naprawie rys wnęk okiennych, zauważono, że sąsiadujące z nimi sklepienia są mocno spękane. W związku z tym zamontowano rusztowanie w całym prezbiterium i dokonano przeglądu sklepień, pod kątem występowania rys.
Rysy występujące na sklepieniach prezbiterium, naprawiono metodą Brutt
Saver. Część rys zainiekowano środkiem do iniekcji wzmacniającej Bohrloch
Suspension firmy Remmers. Stwierdzono, że żebra sklepień są w rzeczywistości otynkowane i pomalowane w sposób imitujący cegłę. Część żeber podwieszona jest przy pomocy obejm przytwierdzonych do więźby dachowej. Przerwy między żebrami, a obejmami podbito trasową zaprawą wapienną. Zniszczone żebra odtworzono, rysy zainiekowano, odtworzono kształt żeber oraz pomalowano je laserunkowo akrylowymi farbami firmy Keim w celu odtworzenia imitacji cegieł.

Wnioski po przeprowadzeniu prac naprawczych:

1. Dzięki zastosowaniu napraw spękań metodą Brutt Saver, została
powstrzymana konstrukcyjna degradacja budynku kościoła parafialnego w
Chociwlu
2. Naprawy te wzmocniły konstrukcję, nie zlikwidowały mimo wszystko
przyczyny pękania ścian. Dlatego też należy liczyć się z możliwością
występowania dalszych pęknięć muru, jednak w znacznie wolniejszym tempie i
na o wiele mniejszą skalę.
3. Odciążone i spękane sklepienia nad kościołem mogą stanowić w przyszłości
poważny problem konstrukcyjny, a nawet stwarzać zagrożenie dla życia i
zdrowia ludzkiego. Dlatego też zaleca się wykonanie ekspertyzy sklepień.
4. Zastosowana farba wapienna może nie schnąć w równomiernym tempie, a jej przebarwienia są naturalnym zjawiskiem związanym z jej dojrzewaniem.
5. Zaleca się okresową kontrolę sklepień, zarówno nad prezbiterium, nad nawą
główną jak i nad nawami bocznymi.

Odsłon: 1089     
© 2007 - KOMPANIA TWÓRCZA      Parafia rzymskokatolicka p.w. MB Bolesnej , ul. Mała 9, 73-120 CHOCIWEL